Bilde av barnehagens lesesirkel og biblitek i Liperi Finland

Digitaaliset kirjat rikastuttavat kirjahyllyjä ja tukevat lasten monilukutaidon kehittymistä Liperissä - Lukulumo Home Access tukee lukemista kotona

Miksi lukeminen on tärkeää jo ihan pienestä pitäen? Miten Lukulumo ja Lukulumo Home Access voivat auttaa lasten kirjallisuus- ja kielitietoisessa kasvatuksessa? Varhaiskasvatuksen johtaja Sirkka Helisten kertoo omista kokemuksistaan Liperin varhaiskasvatuksessa.

 

Lukulumoa on käytetty yksikössänne jo pitkään, mutta kuinka pitkään?
Lukulumo on ollut käytössä vuodesta 2018 alkaen ja se on erittäin suosittu päiväkodeissa ja esiopetuksessa kaiken ikäisille lapsille.

Mitä mieltä lapset ja varhaiskasvattajat ovat olleet Lukulumosta?
Meillä on kehitetty paljon kirjallisuus- ja kielitietoista kasvatusta. Vuonna 2019 kaikkiin päiväkoteihin rakennettiin kirjastot. Kirjastoon hankittiin perinteistä, laadukasta lasten kirjallisuutta. Perinteisten kirjojen lisäksi kirjastossa ja ryhmissä on lasten käytössä tabletteja, joissa on Lukulumo sovellus. Vuosien aikana on ollut erilaisia lukukampanjoita, jotka ovat innostaneet lapsia ja aikuisia lukemaan. Lukulumo on koettu tärkeäksi, sovelluksesta löytyy paljon vaihtoehtoja eri kielillä, ja osaa lapsista sekä aikuisista se innostaa eri tavalla lukemaan, kuin perinteinen kirja. Digitaaliset kirjat rikastuttavat meidän kirjastojamme ja tukevat lasten monilukutaidon kehittymistä. Pidän erittäin tärkeänä, että molempia on lasten kasvu- ja oppimisympäristöissä.

Lukulumo Home Access käytössä

Mikä sai teidät hankkimaan Lukulumo Home Accessin yksikkönne lasten vanhemmille?
Kaikki lähti yhden lapsen toiveesta. Hän oli kysynyt päiväkodin johtajalta, miksi Lukulumoa ei voi käyttää kotona. Sain tämän viestin päiväkodista ja siitä kaikki lähti liikkeelle. Home Access koettiin etenkin korona epidemian aikana hienoksi ratkaisuksi.

Lapsi käyttää Lukulumoa

Miten Lukulumon Home Access versiota on käytetty kodeissa? 
Olemme seuranneet kotikäyttöä aika tarkasti, haastaneet perheitä erilaisilla kampanjoilla käyttämään kotisovellusta. Mielestäni Home Access versiota on käytetty kodeissa paljon. Huoli on tietysti perheistä, joissa sitä ei käytetä tai käytetään hyvin satunnaisesti. Ensi viikolla meillä on esimerkiksi monilukutaitoon ja kirjastoihin liittyvä viestintäteema. Säännöllisesti nostamme viestinnässä esille Lukulumon kotikäytön ja muistuttelemme lapsia ja vanhempia sen käytöstä ja merkityksestä lapsille.

Onko Lukulumo Home Accessia käytetty yhteistyössä yksikön ja lasten kotien kanssa, onko koteihin esimerkiksi annettu lukusuosituksia/lukuteemoja/jopa jotain tehtäviä kirjoihin liittyen?
Kyllä on käytetty. Meillä on ollut vuosittain ainakin kaksi koko varhaiskasvatusta koskevaa kampanjaa, lukuhaitarin muodossa. Jokaiselle viikolle on ollut teema ja kirjavinkkauksia perheille. Osallistujien kesken on arvottu kirjapalkintoja. Päiväkotiryhmistä ovat tehneet lukuviikoilla erilaisia haasteita perheille ja esioppilailla on ollut tutkimustehtäviä kotona tehtäväksi.

Mitä mieltä lasten vanhemmat ovat Lukulumo Home Accessista?
Minulle on välittynyt positiivista palautetta, jopa ihmettelyä, että tällainen palvelu on heillä käytettävissä.

Mitä lapset ovat mieltä Lukulumosta ja mahdollisuudesta jatkaa lukemista myös kotona?
Lapsista on hauskaa, kun samoja kirjoja löytyy ja voidaan lukea kotonakin. Se on yksi lasten maailmaa eheyttävä toiminta. Isommat lapset osaavat käyttää sovellusta itsenäisesti, minkä he ovat kokeneet tärkeäksi. Vaikka aina olisi tärkeää, että vanhempi olisi yhdessä lapsen kanssa tutkimassa kirjoja ja päivittäin lapselle luettaisiin ainakin 10 ikävuoteen asti ääneen. Ja siitähän lapset tykkäävät!

Miten näette Lukulumo Home Accessin tukevan monikielisten lasten ja perheiden lukemista?
Lukulumoa on käytetty kaksikielisistä perheistä tulevien lasten kanssa. Se on auttanut kyseistä lasta ymmärtämään asioita, mutta kirjoja on luettu myös muille lapsille mikä on erittäin tärkeää suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden ymmärtämisen kannalta.

Meillä on varhaiskasvatuksessa varhennettua kielenopetusta, lapset osallistuvat päivittäin toisen sovelluksen kautta englannin kielen kuunteluun ja pieniin tehtäviin. Kielenopetuksen tukena luetaan myös englanninkielisiä lasten kirjoja ja lauletaan sekä loruillaan eri kielillä.

Lukulumo täydentää päiväkodin kirjastoja

Mitä hyötyä Lukulumo Home Accessista on yleensäkin varhaiskasvatusyksikössä?
Koululaisten lukutaidon heikkeneminen on suurena huolena myös varhaiskasvatuksessa. Meillä luodaan pohjaa lasten perustaidoille ja herätetään kiinnostusta erilaisille toiminnoille. Lasten lukuinnostukseen on todettu vaikuttavan ympäristössä, niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa oleva kirjojen määrä ja aikuisten lukutottumukset. On tärkeää, että lapset näkevät lukevia aikuisia. Kirjoja tulee olla koko ajan saatavilla, jotta opetellaan lasten kanssa etsimään niistä tietoa ja oppimaan uusia asioita. Mutta yhtä tärkeää, jos ei jopa tärkeämpää on oppia lasten kanssa nauttimaan ja iloitsemaan tarinoista. Kirjojen tarinat avaavat meille aivan uusia maailmoja ja kirja on monessa tilanteessa todella hyvä ystävä. Home Accessin yksi tärkeä rooli on viedä tätä lukemisen ilosanomaan koteihin. Koteihin, joissa ei välttämättä ole kirjoja tai ei ole totuttu lukemaan säännöllisesti lapsille tai lukemaan itse lasten läsnä ollessa. Kaikilla ei ole mahdollisuutta tai tottumusta käydä kirjastossa, Home Access tuo kirjaston kotiin, sen käyttö on helppoa ja vaivatonta.

Mitkä ovat Lukulumo Home Accessin parhaimmat ominaisuudet?
Juuri tuo helppous ja vaivattomuus. Jospa teknologia ja digitaaliset kirjat innostavat uusia ryhmiä lukemaan lapsille, jos heidän on ollut vaikea tarttua perinteiseen kirjaan tai hankkia niitä kotiin.

Mitä muita hyviä puolia näette Lukulumon Home Accessista?
Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Kristiina Kumpulainen on sanonut, että lasten lukutaidon edistämiseen ja lukuinnon herättämiseen tarvitaan vahvemmin perheet mukaan. Perheillä on merkittävä rooli lasten asenteiden kehittymisessä. Varhaislapsuudessa syntyy asenne lukemiseen, kirjastossa käymiseen, yhteisiin keskusteluihin ja tarinointiin, jotka kaikki vaikuttavat pitkälle lapsen elämään. Lukulumon Home Access toivottavasti tukee vanhempia tärkeän taidon vahvistamisessa.

Entä millaista toimintaa Lukulumo Home Accessin pohjalta voisi lähteä kehittämään?
Mahdollisuuksia on varmasti monia lukutaidon ja lukemisen ympärillä, mutta myös yhteisöllisyyden näkökulmasta. Lapsen varhaiskasvatusmaailman ja kotimaailman pitäisi muodostaa, joitakin yhdyspintoja, joissa toimittaisiin samalla tavalla. Se lisää lapsen turvallisuuden tunnetta, kun hän huomaa, että aikuiset toimivat yhdessä ja samalla tavalla hänen kanssaan. Kirjallisuus ja tarinat tarjoavat siihen oivan mahdollisuuden. Päiväkodissa päivälevolle mentäessä voidaan lukea satua, jota vanhemmat jatkavat kotona iltasatuna ja taas seuraavana päivänä jatketaan päiväkodissa. Lapsen vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita voidaan vahvistaa lukemalla aiheesta kirjoja kotona ja päiväkodilla, sadutusta voidaan toteuttaa yhdessä perheiden kanssa ja voidaanhan toteuttaa vaikka yhteinen kirjastokäynti. Vaihtoehtoja on monia ja niitä voidaan suunnitella yhdessä lasten ja vanhempien kanssa.

Muita ajatuksia digitaalisista kirjapalveluista ja/tai Lukulumosta?
Pidän erittäin tärkeänä myös lasten kirjojen osalta, laadukkaita kirjoja pitää olla tarjolla myös digitaalisesti. Lukulumo on vuosien aikana kehittänyt ja laajentanut valikoimaansa upeasti.

vakajohtaja_Sirkka_Helisten_Liperi

Liperin varhaiskasvatuksen kirjallisuus- ja kielitietoisesta kasvatuksesta meille kertoi varhaiskasvatusjohtaja Sirkka Helisten. Kiitokset haastattelusta ja ihania tarinatuokioita lapsille Liperiin!

 
Lue lisää Lukulumo Home Accessista täältä >>

Muita haastatteluja

Kokeile maksutta!

Haluatko kokeilla jotakin palveluistamme? Kokeilu ei velvoita sinua mihinkään ja päättyy automaattisesti.