Våre lesemaskoter Poly og Lino feirer at vi har fått flere samiske barnebøker i Polylino, og veiver med samiske flagg

Bevissthet om språk og kultur

Samisk språk er en viktig kulturbærer i Norge og våre naboland, og felles verdier, erfaringer og kunnskaper overføres til nye generasjoner gjennom at de samiske språkene brukes aktivt. Det er et felles mål om at samisk språk skal bevares, styrkes og videreutvikles som et helhetlig kommunikasjonsmiddel uavhengig av riksgrenser. Derfor har vi også samiske bøker på nordsamisk (Davvisámegillii), sørsamisk (Åarjelsaemiengïelese) og lulesamisk (Julevsámegiellaj) i våre barneboktjenester Polylino (Norge), Polyglutt (Sverige) og Lukulumo (Finland). 

Gjennom et samarbeid med Davvi Girji og med støtte fra Sametinget, har vi nå fått inn en del nye bøker i henholdsvis Polylino og Polylino skole. Nedenfor finner du for ordens skyld en komplett oversikt over våre samiske titler per 14.02.2022, og i hvilke løsninger de fins.

Nordsamisk - Davvisámegillii:

 • Mu ártegis eallin (ny) – Kun i Polylino skole.
 • Jođašeaddji násti (ny) – Kun i Polylino skole
 • Luohtojávrri oainnáhusat (ny) – Kun i Polylino skole
 • Firkkaláhkku (ny) – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole
 • Duvro-guovža ja skohtermáđii (ny) – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole
 • Čoalkkehii uksii (ny) – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole
 • Njálaid guossit – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole
 • Stephen Borrough – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole
 • Niillas ja báktestálu noaidelávži – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole
 • Čerbmen Bizi – Girdipilohtta – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole
 • Geaidnostállu – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole
 • Guovssu guovssahasat – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole

I tillegg fins det mange bøker som er innlest på nordsamisk. Per i dag (14.12.2022) ligger det 71 bøker i språkhyllen som heter Davvisámegiella i Polylino skole og 68 bøker i Polylino barnehage.

Sørsamisk - Åarjelsaemiengïelese:

 • Tjorme Bietse – Girtepilote – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole
 • Næjla jïh Baektiestaaloen nåejtielaemtjie – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole

I tillegg fins det mange bøker som er innlest på sørsamisk. Per i dag (14.12.2022) ligger det 54 bøker i språkhyllen som heter Sørsamisk i Polylino skole og Polylino barnehage.

Lulesamisk - Julevsámegiellaj:

 • Jåvvå-viellja – Mannulahka Ukrainaj (ny) – Kun i Polylino skole
 • Jåvvå-viellja – Svállátjoajve sina Austeráliáj (ny) – Kun i Polylino skole
 • Jåvvå-viellja – Gávrasski ja Rávgasski (ny) – Kun i Polylino skole
 • Mæhttsaj lahppum – Polylino barnehage, Polylino Home Access og Polylino skole

Du finner de lulesamiske bøkene i språkhyllen som heter Lulesamisk i Polylino skole.

Se vårt utvalg av barnebøker på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk i Polylino. Bildet viser våre to lesemaskoter med samisk flagg.

Vil du lære mer om våre tjenester

Prøv gratis og uforpliktende i 30 dager.

Relaterte nyheter

Gå ikke glipp av noe

Abonner på vårt nyhetsbrev og få boktips med mere rett i innboksen

Abonner på vårt nyhetsbrev

Prøv gratis i 30 dager

Prøv våre tjenester gratis og uforpliktende i skole og barnehage