Illustrasjon som viser flerspråklighet i Polylino og lesemaskotene sier hallo på flere språk

Flerspråklighet og morsmålsstøtte i barnehagen

Forskning viser at barn som får gode vilkår til å utvikle sitt morsmål, også har bedre muligheter til å lære norsk. I dag har de fleste barnehager barn som født i et annet land, eller som er født i Norge av utenlandske foreldre, og som av den grunn er flerspråklige. Derfor har vi bøker i Polylino på 17 tekstspråk og 65 lydspråk, og et flerspråklig utvalg i vekst. Vi utvider tjenesten med flere nye språk hvert år.

Tilgjengelige språk i Polylino

I Polylino kan dere la barna lese og lytte til bøker på sine morsmål, og lese og lytte til de samme bøkene på norsk. Dermed støtter dere barna i å utvikle sine morsmål samtidig som dere fremmer barnas norskspråklige kompetanse, helt i tråd med rammeplan for barnehagen. Rammeplanen nevner også det å fremme samiske språk og samiskspråklige kompetanse, og vi tilbyr derfor også bøker på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. 

Utdanningsdirektoratet har et eget tilskudd som skal bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehager.

Polylino et fantastisk verktøy for å gi språkstøtte og -mestring!

Prøv Polylino gratis i barnehagen

UDIRs tilskuddsordning for minioritetsspråklige barn i barnehage

Truede språk med spesielt vern i Polylino

Norsk er det nasjonale hovedspråket i Norge, og flesteparten av bøkene våre kommer med norsk tekst (bokmål og nynorsk) og tale. I tillegg har vi bøker på mange andre språk, deriblant språk vi definerer som minoritetsspråk i Norge, og som derfor er beskyttet av Minoritetsspråkpakten. Språkloven sikrer heldigvis at det nasjonale språkmangfoldet i Norge kan ivaretas. Språkloven sier at: 

  • samiske språk og norsk er likeverdige språk: Vi har bøker på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.
  • kvensk, romani og romanes er nasjonale minoritetsspråk: Vi har bøker på meänkieli, som har et nært slektskap til finsk og kvensk, og romani kelderash, også kalt romani chib i Polylino.
Skjermbilde fra to bokhyller med flerspråklige bokserier Språk i sammenheng og Vennebøker for de minste, samt språkfilteret som du kan velge mellom tekstspråk og lydspråk

Prøv Polylino gratis i barnehagen

Registrer deg for å lage en gratis demokonto på Polylino barnehage. Tilbudet om gratis prøveperiode gjelder kun nye bedriftskunder, ikke privatpersoner.

Prøv tjenesten (NO)

Hidden