Manabua

Digital læringsressurs som gir elevene like muligheter

Manabua sikrer like muligheter for alle elever, uavhengig av utfordringer som lære- eller språkvansker eller komplekst fagstoff. Sentrale begreper forklares tydelig gjennom korte filmer, oppgaver og støttetekster på flere språk. Et likeverdig tilbud for 5.-10. trinn, ideelt for elever med lærevansker, hull i utdanningen, eller nyankomne i innføringstilbud. Utforsk Manabua i klasserommet i dag!

Prøv gratis

Book en personlig demo

Skjermbilde fra startsiden til Manabua med fag- og språkvelger.

Manabua - en flerspråklig læringsressurs for alle elever

Begreppa1

Flerspråklige filmer

Informative flerspråklige filmer i ulike fag og emner gjør skolespråket mer begripelig, gir førforståelse og fungerer godt som repetisjon i fag, og til å øve til prøver.

7

Begrepslister med paralleltekster

Til hver film hører det til en liste som forklarer temaets nøkkelord. Dette er spesielt nyttig for personer som lærer seg andrespråk, eller som trenger repetisjon og ekstra støtte i begrepsinnlæringen.

Ikoner

Lest inn og tekstet på mange språk

Bytt språk på innlesninger, undertekster og begrepslister til norsk (bokmål eller nynorsk), arabisk, dari, engelsk, finsk, polsk, russisk, somali, svensk, thai, tigrinja eller ukrainsk, eller bruk en kombinasjon av flere språk.

Begreppa5

Pugg til prøver med flashcards

Øv på begreper med flashcards (puggekort) på inntil to språk samtidig. Velg visningstype og språk på puggekortene. 

Begreppa4

Test kunnskapene med quiz

Innebygde oppgavesett lar elever teste fagforståelsen i trygge rammer etter hver film.

Begreppa2

Sømløs pålogging

Innlogging via Single-Sign-On fra Feide, Skolon, Office 356 eller Google.

Skjermbilde som viser et utvalg av filmene i Manabua

Forstå begreper med Manabua

Sentrale begrep og nøkkelord i matematikk, naturfag, samfunnsfag og KRLE forklares gjennom informative filmer, tekster og begrepsforklaringer, og gjør det lettere å forstå. Manabua er ment som et supplement til lærebøkene i disse fagene, og hjelper elevene med å forstå vanskelige ord og begreper i hvert emne.

Filmer for alle - på flere språk

Hvordan fungerer fotosyntesen? Hva feirer hinduer under høytiden Diwali? Demokrati – hva betyr det? Manabua gir gode forutsetninger for å sikre elevers fagforståelse og faglig utbytte, for elever med lære- og språkvansker, men også for elever med norsk som andrespråk. Manabua betyr å lære - og tjenesten forklarer sentrale tema, problemstillinger og begreper i fag på en lettfattelig måte og på flere språk.

Skjermbildet viser en film om fotosyntesen, med undertekst på ukrainsk. Språkene som støttes per i dag er arabisk, dari, engelsk, finsk, polsk, russisk, somali, svensk, thai, tigrinja og ukrainsk. Antall filmer og språk utvides kontinuerlig.

Skjermbilde fra filmen om fotosyntesen med ukrainske undertitler og avspillingskontroller

Prøv gratis i 30 dager

Er du nysgjerrig på hvordan Manabua fungerer, kan du teste ut tjenesten gratis og uforpliktende i 30 dager.

Bitteliten produktlogo for tjenesten Manabua
Begreppa2

Manabua

Vi ønsker at flere lykkes på skolen

Manabua er en digital læringsressurs for en inkluderende hverdag. Med Manabua kan elevene enkelt lære seg begreper i fag og emner på ulike språk. Elevene bestemmer selv språk på filmer, begreps- og puggekort (flashcards). Slik utvikler elevene sine ordforråd og begrepsforståelse på ulike språk, noe som er viktig for all fagforståelse og faglig framgang.

Gjennom tilgang til et tilpasset og helhetlig undervisningsopplegg på ulike morsmål, i tillegg til skolens undervisningsspråk, kan alle bruke samme læringsressurs. Når flere språk synliggjøres i undervisningen, får flerspråklige elever anerkjennelse for sine kunnskaper og sin bakgrunn, og transspråking blir en ressurs.

Prøv tjenesten gratis og uforpliktende i 30 dager på skolen nå. 

Prøv gratis

Øk fagforståelsen med Manabua

Det kan være vanskelig for en hver å forstå fagbegreper. Det kan skyldes lærevansker eller språkbarrierer, eller bare at fagstoffet er vanskelig å forstå. Undervisningsfilmene i Manabua er laget for å gjøre det lettere for elevene å forstå sentrale begreper i matematikk, naturfag, samfunnsfag og KRLE. 

arrow-green

Flerspråklig innhold

Ikke alle elever behersker norsk språk eller har norsk som førstespråk. Alt faginnhold er tilrettelagt på flere språk for å utvide elevenes lytte- og leseforståelse og ordforråd.

arrow-green

Ubegrenset bruk

Tjenesten er tilgjengelig 24/7 og elevene kan benytte den når de ønsker og så mye de ønsker.

arrow-green

De viktigste av pensumet lett forklart

Mange elever vil ha problemer med nye faglige begrep de møter. Derfor forklarer vi de viktigste begrepene fra grunnskolens pensum på en lettfattelig måte, og på flere språk, ved hjelp av korte og informative filmer.

bg-element-right-1
Monikieliset_palvelumme

Læring for alle

Digital læringsressurs for en inkluderende hverdag

Filmene i Manabua er laget for at alle elever skal kunne repetere og forstå faginnholdet i læreplanen. I en artikkel i Skolemagasinet nr 2/2022 henviser rektor ved Ørland ungdomsskole til Manabua i deres jobb med å utvikle deres inkluderende praksiser slik at alle elever i størst mulig grad kan delta i opplæringen sammen med sine medelever i alle undervisningsøkter. Spesielt tydelig ble dette da de høsten 2021 fikk to elever fra Afghanistan som kun hadde dari som eneste språk både skriftlig og muntlig, men hvor skolen fant god støtte i Manabua som digitalt læremiddel hvor lærerne i sin planlegging kunne finne fram til aktuelt fagstoff som samsvarte med tema i de ulike fagene.   

“Etter introduksjon og gjennomgang fra lærer kan alle elever få en ny digital gjennomgang av fagstoff via videoene i Manabua. Her velger elevene både muntlig og skriftlig språk etter behov, og hele klassen kan se samme video uavhengig av språk. Dette skaper en inkluderende praksis i opplæringen som gir alle elever det samme utgangspunkt for videre arbeid enten det er skriftlige oppgaver, muntlige diskusjoner eller felles arbeidsoppgaver i grupper.”

Eksteriørbilde av Ørland ungdomsskole

Odd-Erik Røstad

Rektor ved Ørland ungdomsskole

Er du klar for neste steg?

Vi hjelper deg gjerne dersom du har noen spørsmål.

Har du spørsmål? Se i vår kunnskapsbase!

Kan vi få hjelp mens vi prøver ut tjenesten?

Ja, du kan finne masse godt materiell på våre hjelpesider, eller du kan kontakte kundeservice@ilteducation.no

Link til support

Kan jeg sette opp en konto til hver elev?

Ja, du kan velge å kjøre brukerhåndtering og -administrasjon fra f.eks. Feide i stedet for å opprette en og en brukerkonto per elev. Ta kontakt, så hjelper vi deg i gang. 

Kontakt kundeservice

Hvordan bruker jeg Manabua?

Manabua kan enten åpnes via skolens portal, eller direkte i nettleser fra app.manabua.no. Hvis du har påloggingsproblem, kan du enten kontakte skolens IT-ansvarlig, eller forsøke å logge inn via https://app.ilteducation.no/. Se også:

Våre hjelpesider

Prøv Manabua gratis i 30 dager

Registrer deg for å få umiddelbar tilgang til din demokonto på Manabua.