Allbry – header..

används i 40% av alla norska skolor

Aski Raski – bemästra konsten att läsa 

Aski Raski gör det lättare för både barn och vuxna att lära sig läsa. Tjänsten är ett stöd i den tidiga läsinlärningen och fokuserar på att systematiskt öva avkodning, dvs. kopplingen mellan bokstav och bokstavsljud.

Med Aski Raski har över 100 000 elever fått hjälp med intensiv lästräning i Norge. 

Alla som vill får gratis tillgång till Aski Raski under läsåret 2024/2025. Mer information om detta kommer en bit in på höstterminen.

Hösten 2023 förvärvade ILT Education Aski Raski, läs mer om det här.

 

Bilder_till_hemsida_aski_raski

En film på 3 minuter om Aski Raski

Ett verktyg för intensiv lästräning

Aski Raski är ett verktyg för intensiv lästräning. Eleverna lär sig lästekniken genom att öva på Lyssna, Hitta, Skriva och Läsa enstaka ord och meningar.

Övningarna i tjänsten bygger på phonics (ljudningsmetoden). Eleverna övar systematiskt fonem-grafemkopplingen och de introduceras stegvis för stavelser och ord i ökad svårighetsgrad.

Tjänsten är främst framtagen som ett stöd i den tidiga läsinlärningen för förskoleklass och lågstadiet, men ger även äldre elever och vuxna med brister i avkodningen möjlighet att få grundläggande träning på en individanpassad nivå.

 

Uppgiftstyper: Lyssna, Hitta, Skriva och Läsa

  • Programmet består av fyra olika uppgiftstyper: Lyssna, Hitta, Skriva och Läsa.
  • När elever gör läsuppgifter ska en vuxen vara närvarande och säkerhetsställa att de läser rätt.
  • Om eleverna däremot arbetar med Lyssna, Hitta och Skriva kan de arbeta självständigt med sekvenser av övningar (stigar) som lärare och speciallärare kan anpassa efter varje elev.
  • Programmet ger feedback på om eleven gör rätt eller fel. Således kan en vuxen hjälpa många elever samtidigt, var och en på sin nivå.

 

 

 

Aski_Raski_dator
Aski_raski_läsa

Hur ni kan använda Aski Raski

Aski Raski är lika användbar i grundskolor som i vuxenutbildning och svenskundervisning för alla nya invånare i vårt land. Programmet är utformat så att eleverna kan arbeta med uppgifter själva, både i skolan och hemma men gärna med en vuxen närvarande.

Aski Raski kan användas enskilt, i mindre grupp och i helklass, beroende på uppgiftstyp och vilken nivå eleven eller elevgruppen är på.

 

Lär dig mer om Aski Raski

Gå på våra kostnadsfria webinar om hur du kan använda Aski Raski i ditt klassrum för att hjälpa dina elever att knäcka läskoden!

Till höstens terminstart kommer vi hålla flera webinar. Klicka på knappen för att se alla datum.

Till kalendern

Redo för nästa steg?

Vi hjälper dig gärna om du har några frågor.

Har du frågor? Kontakta oss!