Begreppa

Begreppa –
Greppa språket. Klara ämnet.

Begreppa ger varje elev en chans att skina! Den digitala tjänsten förklarar skolspråkets begrepp och nyckelord på ett sätt som gör det lättare att förstå. Med Begreppa får skolan ett kompletterande digitalt verktyg som ger alla elever, oberoende av olikheter i bakgrund och skolsituation, mer jämlika förutsättningar att förstå och uppnå målen i läroplanen.

Nyhet!
Ett nytt tillskott i Begreppa är "Kom igång". En perfekt introduktion till nya ämnen! Den hjälper elever att utforska och förstå områden på ett engagerande och interaktivt sätt innan de går djupare in i ämnet med läromedel och lärarens vägledning. 

Begreppa grundskola
Alla lärare och elever får alltid tillgång till allt material för hela grundskolan vilket gör det möjligt att anpassa undervisningen efter elevernas behov. I Begreppa ingår läroplansanpassat material för:

 • Årskurs 1-3
 • Årskurs 4-6
 • Årskurs 7-9

Begreppa Gymnasiet
Innehåller allt material för grundskolan samt en del programgemensamma ämnen. Dessutom ingår material anpassat för gymnasieprogrammen:

 • Vård och omsorg

Gör som drygt 250 kommuner – använd Begreppa i din klass!

Prova gratis

 

Begreppafirst

Årets språkliga eldsjäl

Nu kan du vara med och nominera för årets språkliga eldsjäl 2024.

Mer om priset och nomineringen kan du läsa på denna sida.

 

Använd Begreppa i klassrummet

Ikoner

Flerspråkiga filmer

Ger förförståelse och fungerar utmärkt som repetition.

Begreppa4

Läromedelsguider

Läromedelsguider för elever med annat modersmål.

Ikoner

Lättlästa texter

Lättbegripliga texter som beskriver filmens ämne.

Begreppa5

Fördjupning

Filmerna länkar till aktuellt avsnitt i läroboken (Inlästa Läromedel).

7

Begreppslistor

Till varje film följer en lista som förklarar ämnets nyckelord. Flera har bildstöd för ytterligare stöttning.

Begreppa2

Quiz, Kahoot! och flashcards

Lekfull repetition som skapar lustfyllt lärande.

Kom igång

Kom igång är vår nyaste funktion i Begreppa som kommer hjälpa eleverna att få förförståelse till ett ämnesområde. Innehållet presenteras på ett enkelt och elevnära sätt för att skapa intresse och motivera eleverna att lära sig mer och sedan fördjupa sig i sitt läromedel. Kom igång finns på svenska att ta del av i ämnena:

 • biologi
 • kemi
 •  fysik
 • samhällskunskap
 • geografi
 • religion och historia

Läromedelsguider

En guide på modersmål är en pedagogisk bearbetning av ett svenskt läromedel i form av en ljudbok. Guiderna görs av erfarna studiehandledare med hänsyn till elevernas kulturella och språkliga bakgrund och guidar eleven genom läromedlet – kapitel för kapitel, moment för moment. 

Ämnesinnehåll, illustrationer, diagram, kartor och faktarutor förklaras på elevens modersmål och kopplas till viktiga nyckelord och ämnesbegrepp på svenska. Guiderna ger eleverna möjlighet att utveckla vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk både på modersmålet och på svenska.

Guider på modersmål finns på tigrinja, ukrainska, somaliska, dari, persiska och arabiska. 

Ge dina flerspråkiga elever ett unikt verktyg för att förstå läromedlet, utveckla sina ämneskunskaper på svenska och modersmålet, och lyckas i skolan. Läromedelsguiderna motsvarar Skolverkets riktlinjer för studiehandledning.

 

Se hela utbudet av Läromedelsguider

 

Begreppa1
Begreppa3

Filmer för alla

Hur fungerar fotosyntesen? Vad firar hinduer under högtiden Diwali? Demokrati – vad innebär det? Med våra korta introduktionsfilmer i Begreppa breddar vi tjänsten till alla elever. Filmerna går igenom centrala begrepp i NO, SO, matematik, teknik, svenska, SvA, engelska samt vård och omsorg. Vi är nu uppe i nästan 800 filmer.

Filmer med berättarröst och undertexter på olika språk

Berättarröster och undertexter finns på språken: svenska, engelska, norska, finska, polska, tigrinja, arabiska, somaliska, dari, thai, ryska och ukrainska.

Lättlästa texter
För att öka tillgängligheten av innehållet i Begreppa finns bland annat lättlästa texter (på svenska) kopplade till många av filmerna.

Begreppa2
Begreppa4

 

Quiz, begrepp och fördjupning

Till varje film finns en begreppslista med förklaringar till de nyckelord som filmerna tar upp. Listan kan också översättas till nio olika språk och flashcards finns för repetition. Quizfrågor på svenska hjälper eleven att testa sina kunskaper. Klassen kan även tävla med varandra i Kahoot! Fördjupning – filmerna länkar till aktuellt avsnitt i läromedelsguiden och i Inlästa Läromedel.

Kahoot logo webb

Diagram_Begreppa

Begreppa finns integrerat i Gleerups digitala läromedel

Låt dina elever ta del av guiderna och filmerna i Gleerups digitala läromedel. Med en enkel inloggning kan dina elever få en introduktion till ämnet med hjälp av korta filmer och sen fördjupa sig genom att arbeta i läromedlet på sitt modersmål.

 

Gleerups digitala läromedel:

 • Snabbare tillgång till det svenska språket med digitalt studiestöd
 • Populära basläromedel som passar hela klassen, täcker kursplanens alla delar
 • En enkel inloggning för både läromedel och studiestöd
 • Filmer, fördjupningsuppgifter som tränar olika förmågor samt självrättande övningar
 • Fylligt lärarmaterial med handledning, lektionstips samt stöd för planering och bedömning
 • Stöd för smart studieteknik och stora möjligheter till individualisering.

 

Läs mer och se utbudet av titlar på Gleerups hemsida.

Är det viktigt för er att tjänsten stödjer alla elever?

Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Därför är det viktigt att det finns innehåll i verktyget som är anpassat för olika nivåer och språk.

Många elever kämpar med språket. Vissa har svenska som andraspråk och andra har ett svenskt språk men har fallit efter i läsningen. För att dessa elever inte ska tappa i andra ämnen är det viktigt med ett verktyg som fokuserar på det språk och de begrepp som används i skolan. Se till att den tjänst ni väljer har både stort utbud av begrepp men också att fokus är på de begrepp som används i skolan.

Till Begreppaguiden

Kommuntest

Vill er kommun testa Begreppa i 60 dagar? Läs mer här

 

 

Prova Begreppa gratis i 30 dagar

Skapa ditt konto gratis och påbörja er lärresa med Begreppa