22 September 2021

Online, 15.30

Med utgångspunkt i Polyglutt skolas lärarhandledning får du flera undervisningsförslag på hur du kan främja dina elevers läsförmåga och läsengagemang – oavsett olika bakgrunder och förutsättningar för att lära. Med läsengagemang menas att man aktivt vill förstå och är engagerad i det man läser även om läsningen ibland kräver ansträngning. Polyglutt skola bygger på att alla elever, genom lärarens vägledning, kan delta på sina egna villkor. Olika läsprofiler behöver identifieras som behöver olika stöd för att utveckla god läsförmåga. Förslag ges också på hur lärare och skolbibliotekarier kan samverka för att vidga elevernas läsrepertoar. Detta kan vara en framgångsväg för att få våra elever att vilja läsa mer på sin fritid.

Eventet är just nu fullbokat.
Länk till detta webinar skickas från ILT Inläsningstjänst till din anmälda e-postadress ett par dagar innan.

barbro_webinar_ny-2048×1024

Relaterade nyheter

Prova gratis!

Signa upp dig här för att prova på tjänsten.