Fonologia

Fonologia – ett dyslexitest 

Fonologia är ett individualtest som är baserat på den senaste forskningen kring dyslexi. Testet genomförs med en iPad och kartlägger de fonologiska färdigheter som kan orsaka svårigheter hos testpersonen. Fonologia ger bra förutsättningar för fortsatt arbete med läs- och skrivutvecklingen.

Prova gratis

 

Logo-whitebg-transparent

Pedagogiska utredningar

Pedagogiska utredningar kring dyslexi kan vara omständliga processer. I vissa fall utförs de på skolan eller på centrala elevhälsan och i andra fall skickas eleven iväg till logopeder. Generellt upplevs det som kostsamt och tidsödande och för eleverna är det ofta förknippat med långa väntetider.

Vi vill förenkla för skolan i sitt uppdrag att genomföra pedagogiska utredningar för att kartlägga elevernas läs- och skrivsvårigheter. Vi vill fylla ett hålrum där det saknats smidiga verktyg som förlitar sig på den senaste forskningen kring dyslexi. Vi vill stärka specialpedagogens och speciallärarens möjligheter att själv kunna hantera utredningen.

 

Testark Fonologia

Blankett för resultatpresentation

Kartlägg elevers läs- och skrivsvårigheter

 

  • Fonologia är normerat för årskurs 2 till 9, gymnasiet, sfi och för vuxna
  • Muntligt prov med digitalt stöd och direkt återkoppling
  • Tar mindre än en timme att genomföra
  • Skapar mer tid till att jobba pedagogiskt med eleven
  • Resultatet presenteras illustrativt i ett diagram som kan användas för diskussion med elev och föräldrar
  • Utvecklat av Anna Fouganthine och Christer Jacobson hos ILT Education.
targetgroup_02

Prova gratis i 60 dagar

Skapa ditt konto gratis och påbörja er resa

Fonologiakurs

Har du köpt Fonologia och vill veta mer? Eller funderar du på att köpa men vill först prova en demoversion? Då kan vi erbjuda dig en Fonologiakurs!

Kursen syftar till att kunna hantera Fonologiaappen på en iPad, att analysera resultat samt ge förslag på åtgärder. Kursen ges i samarbete mellan testkonstruktörerna och ILT Education.

arrow-green

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs under två halvdagar via en digital plattform. Det första tillfället fokuserar på teori bakom Fonologia samt att kunna hantera programmet. Det andra tillfället inriktas mot diskussion och analys av insamlande Fonologiaresultat. Mellan kurstillfällena förväntas deltagarna genomföra två Fonologiatest. Kursen avslutas således med redovisning av deltagarna egna tester.

arrow-green

Höstens datum

  • Torsdag 12 september samt torsdag 3 oktober
  • Torsdag 24 oktober samt torsdag 14 november.

Tid: 9.30-13.00
Kostnad: 2 900 kronor.

 

Kursledare och testkonstruktörer:
Lektor Anna Fouganthine och docent Christer Jacobson.

För anmälan och information, kontakta: Christer Jacobson

bg-element-right-1
Fonologia ipad ny

Fonologia 2.0

Dyslexikurs

Vår populära kurs “Kartläggning och åtgärder vid dyslexi” syftar till att erbjuda fördjupade kunskaper om testmetoder, utredningsförfaranden och pedagogiska strategier i anslutning till dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Den som genomgått kursen förväntas självständigt kunna fastställa orsaksbakgrund till elevers läs- och skrivproblematik samt genomföra pedagogiska utredningar.

Kursen leds av lektor Anna Fouganthine och docent Christer Jacobson.
Anmälan och information, kontakta:
Christer Jacobson.

 

Upplägg och omfattning 

Kursen genomförs som en digital utbildning under hösten 2024. Undervisningen sker under sammanlagt sex dagar och består av föreläsningar och diskussioner där praktik varvas med teori. Mellan kurstillfällena får kursdeltagarna frivilliga uppgifter att genomföra som diskuteras vid undervisningstillfällena.

Höstens datum 

11/9, 2/10, 23/10, 13/11, 4/12 och 15/1 2025

Pris

9 900 kr 

Redo för nästa steg?

Få hjälp i beslutsprocessen. Vi finns här för dig!

Kontakta oss via Therése Wistedt

Har du frågor? Många av svaren hittar du i vår support 

 

Prova Fonologia gratis i 60 dagar

Skapa ditt konto gratis och påbörja er resa