GDPR på ILT Education

Vi på ILT Education värnar om alla elever och lärares integritet. Att hantera personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt är centralt för oss. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi jobbar med detta. Du hittar den här:

Vi gör inte allt själva. Ofta anlitar vi så kallade underbiträden som hanterar vissa delar av våra system. I vissa fall hanterar dessa också personuppgifter. I nedan fil så framgår det vilka underbiträden vi använder just nu:

Vi rekommenderar alla kunder att abonnera på nedan nyhetsbrev för få framtida uppdateringar av våra underbiträden, när sådana tillkommer eller tas bort. Detta är vår kanal för att i framtiden uppdatera bilagor till våra kunders personuppgiftsbiträdesavtal.

Här finner ni ILT Educations Privacy Policy.
Här finner ni en lista på våra aktuella underbiträden.

Jag är intresserad av att få uppdatering gällande underbiträden för ILT Educations tjänster.