Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2018-05-03

Ditt besök på denna webbplats samt applikationer som drivs av ILT Inläsningstjänst AB står under nedanstående villkor. Detsamma gäller för alla webbplatser, applikationer och tjänster där det finns en hänvisning eller länk till denna integritetspolicy.

Om ILT Inläsningstjänst AB, våra webbplatser och denna Integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av ILT Inläsningstjänst AB, org.nr 556392-9578, Heliosgatan 26, 120 30 Stockholm (nedan kallat ”ILT” eller ”vi”). ILT erbjuder olika tjänster, bland annat abonnemang på Inlästa läromedel och Studiestöd på modersmål, för att underlätta elevers skolgång. Sedan 2017 erbjuder vi också abonnemang på Polyglutt – en språkutvecklande pedagogisk bilderbokstjänst för förskola och förskoleklass. ILT är personuppgiftsansvarig när du handlar något via vår hemsida och i förekommande fall personuppgiftsbiträde när skolans huvudman tecknar ett avtal med oss och förser oss med uppgifter för att skolans personal och elever ska kunna använda våra tjänster. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer de gällande lagar och regler som finns för att skydda din personliga integritet. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Personuppgifter.

Vi kan erbjuda dig möjlighet att ansluta till våra webbplatser eller att använda våra applikationer, tjänster och verktyg via en mobil enhet, antingen genom en mobilapplikation eller genom en mobilanpassad webbplats. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

Samtycke

Genom att du registrerar dig på vår webbsida, fortsätter att använda våra tjänster eller besöka våra webbplatser godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan för var tid komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du accepterar villkoren. Högst upp på denna sida finner du när villkoren senast uppdaterades.

Om Cookies

Vi och våra serviceleverantörer använder s.k. cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien används för att förbättra användarupplevelsen när du använder våra webbplatser. Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Cookies skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanent cookie. En sessioncookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att en webbsida kan känna igen dig när du använder webbplatsen nästa gång. Vi använder både sessioncookies och permanenta cookies på våra webbplatser. De behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet och för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta ILT lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster inte kunna tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Inloggningsuppgifter

I de fall funktionalitet på webbplatserna förutsätter inloggningsuppgifter, är det av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

Personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Om du besöker eller registrerar dig på våra webbplatser eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter. Detta kan omfatta, men begränsas inte till:

  • Namn och kontaktinformation inklusive e-postadress.
  • Leveransinformation, faktureringsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst.
  • Demografisk information som till exempel postnummer.
  • Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

Angående insamling av information via cookies hänvisas till avsnittet Om Cookies ovan.

Syfte med användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling och användning av personuppgifter är att ge dig tillgång till de tjänster som du har rätt att använda samt att informera dig om uppdateringar och nyheter om våra tjänster. För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till och behandlas av våra serviceleverantörer. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till relevanta myndigheter när så krävs enligt lag.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Kontroll över din personliga information

Du kan när som helst begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig och hur dessa används. Om du finns registrerad i våra system eftersom din skola har ett avtal med oss ska du vända dig till skolans huvudman för att begära vilka uppgifter som finns hos oss. Finns du registrerad av andra skäl, t.ex. för att du köpt något via vår webbplats, ska du begära uppgifterna genom skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till denna ansökan.

Avsluta användning av personuppgifter etc.

Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Om du finns registrerad i våra system eftersom din skola har ett avtal med oss ska du vända dig till skolans huvudman för att återkalla ditt samtycke. Om du inte önskar erhålla nyhetsbrev med information från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid mejlutskick, genom en länk i det aktuella utskicket. Avseende det sistnämnda sättet gäller dock sådan återkallelse endast i förhållande till det aktuella nyhetsbrevet eller liknande. Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter enligt denna policy så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Kontakt

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du erfar att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundsupport på följande e-postadress, kundsupport@inlasningstjanst.se eller på nedan adress eller via telefon.

ILT Inläsningstjänst AB
Heliosgatan 26
120 30 Stockholm
Telefon: 08-556 115 50
Vår kundsupport håller öppet vardagar kl. 8.00–16.30.