Vi ställde några frågor till förskolan Syrenen som ligger i Töreboda om hur de arbetat med Förskolebarnens litteraturpris. Hoppas ni kan hitta inspiration!

Berätta lite kort om er själva och förskolan ni jobbar på.
Vi som arbetade med litteraturpriset tillsammans med barnen är Emma Nyberg och Karolina Junkergård. Vi är förskollärare och arbetar på förskolan Syrenen i Töreboda. Syrenen är en av fyra förskolor inom Töreboda tätort och vi arbetar med ett projekterande arbetssätt. Vårt projekt med de äldsta barnen var möte med konst och det blev vår utgångspunkt i vårt arbete med litteraturpriset.

Hur många gånger har ni arbetat med litteraturpriset?
Det var första gången vi var med på litteraturpriset denna gång och vi tyckte att det var ett spännande sätt att arbeta och fördjupa sig i böcker tillsammans med barnen. Men vi arbetade med det dagligen under en period då vi tog två böcker om dagen där barnen fick rösta fram sin favorit som vi arbetade vidare med.

Hur har er förskola arbetat med Förskolebarnens litteraturpris?
Vi arbetade med litteraturpriset varje vecka under en period där barnen först fick lyssna på två böcker i taget och rösta fram sin favorit. Boken som röstades fram fick sedan bli en inspiration i barnets konstskapande. vi projicerade boken mot väggen och barnen kunde använda sig av olika inspirationsbilder för att skapa sina egna bilder till böckerna med färg.
Efter vi skapat fick barnen berätta om sina verk eller tolka varandras. När vi skapat till alla böcker vi röstat fram satte vi ihop våra konstverk till ett för att skapa våra egna böcker som vi sedan fick ställa ut på vårt kommunbibliotek.

Vi gjorde en ny röstning när finalisterna röstats fram och denna gång fick barnen arbeta och skulptera med lera istället för färg, även denna gång fick barnen presentera sina verk för varandra.

Vad tycker barnen?
Vi upplevde att barnen uppskattade att få den här tiden för läsning och att få fördjupa sig i böckerna genom att få arbeta vidare med de på andra sätt. De fick en annan förståelse för handlingen i boken och kunde komma med sina egna hypoteser och tankar i våra reflektioner. De kunde bland annat upptäcka att andra sett eller hört något som de själva missat. De uppskattade att få arbeta med böcker på olika estetiska sätt och var väldigt fantasifulla i sitt skapande. De tyckte att det var kul med röstning och få argumentera för vad de tyckte om de olika böckerna.

Har arbetet med priset påverkat läsandet i barngruppen?
Vi fick in läsningen som en bra daglig rutin för barnen. Vi lånade även de böcker vi kunde hitta från litteraturpriset på vårt bibliotek tillsammans med barnen för att kunna använda i vår läsmiljö. Barnen lyssnande gärna om på böckerna från litteraturpriset när de själva hade tillgång till.

skarmavbild-2022-10-17-kl.-09.41.07
skarmavbild-2022-10-17-kl.-09.40.56

Relaterade nyheter

Prova gratis!

Signa upp dig här för att prova på tjänsten.