skola aski raski
Håland skola i Sola kommun i Norge har använt Aski Raski i flera år.
Vi hade turen att få besöka en klass i årskurs 3 och se hur de arbetar under en lektion. Båda lärarna, Anne Katrine Bø Hveding och Siri Marie Rosnes, använder Aski Raski i undervisningen. Siri Marie Rosnes har använt Aski Raski sedan hösten 2022 och använder det främst för att kartlägga klassens läsfärdigheter, sätta in åtgärder både för enskilda elever och som läsundervisning för hela klassen.

Både före och efter vårt besök i klassrummet hade vi ett samtal med Siri. Hon berättar att hon använder kartläggningen för att följa elevernas läsutveckling och fånga upp elever som inte har den förväntade utvecklingen.

Under vårt besök i klassrummet låg fokus på sammansatta grafem, och Aski Raski användes då i hela klassen. Undervisningen började med att eleverna kom in i klassrummet, hämtade en Chromebook, loggade in och satte igång med en lärstig som var anpassad till deras nivå. Många arbetade med sammansatta grafem och några arbetade med bokstavsljud. Eleverna kom snabbt igång och det var arbetsro från start.

Vi avbröt arbetsron och viskande ställde vi några frågor till eleverna: 

Vad tycker de egentligen om att använda Aski Raski? "Kul! Det roligaste är hitta- och hör-uppgifter", sa en av eleverna. "Du får något tillbaka för det, du gör inte något bara för att göra något", inflikade en annan.

Läraren Siri, berättade att hon medvetet använder Aski Raski med hela klassen. "Jag tycker det är viktigt att använda Aski Raski i hela klassen. Det kan vara bra för elever som kämpar att se att Aski Raski är något alla elever har nytta av att använda."

Vi gick vidare runt i klassrummet och frågade en grupp pojkar om de känner att de blir bättre på att läsa när de har övat med Aski Raski. "Vi blir bättre på -ng och -nk till exempel", sa en av pojkarna. Sammansatta grafem var ju i fokus just denna lektion, och Siri berättade varför detta var något hon lade tid på.

"Man spenderar mycket tid på att lära eleverna bokstäverna, men glömmer gärna att ge eleverna explicit undervisning i de sammansatta grafemen. För många elever är det ingen självklarhet att 'gj' ska läsas som 'j', eller att det första ljudet i 'skjerf' är ett ljud som vi behöver tre bokstäver för att skriva.

Dessutom ser jag att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta har osäker eller bristande kunskap om de sammansatta grafemen. Vissa elever behöver många repetitioner för att veta hur de ska läsa och skriva ord med sammansatta grafem."

Pojkarna vi pratade med i klassrummet berättade vad de tyckte var bra med Aski Raski, utöver att bli bättre på -ng och -nk. "Vi blir bättre på att läsa och skriva med Aski Raski. Det är bra att du kan se vad som är fel, för då kan du se vad som är rätt, och göra rätt nästa gång."

aski_raski_3

Siri berättade för oss efter lektionen att eleverna gjorde framsteg med Aski Raski eftersom de fick viktig repetition på sin nivå. Hon såg att de motiverades av att klara av uppgifterna de fick i stigarna, särskilt skrivuppgifterna. Här var eleverna bra på att prova sig fram, fråga hur ord stavas och hitta vilka ord de hade stavat fel. Hon upplevde att Aski Raski var särskilt användbart för elever som kämpar. Dessa elever behövde mycket repetition på sin nivå, och material som var tillräckligt enkelt, och det upplevde hon att Aski Raski var bra på.

aski raski_2

Både Siri och rektor Ingerid Flesland Standal nämnde att Aski Raski var en enkel åtgärd att sätta igång med för lärare som var osäkra på hur de kunde hjälpa elever som kämpar med läsning och skrivning. Det fanns en risk att lärare som saknade kunskap om läs- och skrivsvårigheter istället väntade och såg, eller startade en allmän läskurs som egentligen inte var anpassad till elevernas nivå. Rektor Ingerid berättade vidare att andra fördelar med Aski Raski var att det var digitalt, att det hade ett stort utbud av uppgifter och därför var enkelt för lärare att använda. Man kunde använda det både gemensamt och individuellt, kartlägga och arbeta/öva på samma plats.

Har du några nybörjartips, Siri? frågade vi till slut. "Ja! Börja med att tilldela din klass en stig. Jag tror många tänker att det är mycket att sätta sig in i, men det finns många stigar klara att använda, och det krävs lite för att komma igång med detta. Jag skulle också rekommendera att kartlägga klassen så att du kan tilldela stigar anpassade till elevernas nivå. Aski Raski har också enkla videor som förklarar exakt hur du tilldelar stigar och hur du kartlägger. Om du har möjlighet, skulle jag också rekommendera att gå på en kurs."

Läs mer om Aski Raski

Original artikeln hittar du läsa här,

Relaterade nyheter

Prova gratis i 30 dagar!

Nyfiken på att testa någon av våra tjänster?