Den vinnande motiveringen av Bajskorv stod alltså Förskolan Skogsgården i Lönsboda för (läs mer här)! Vi ställde några frågor till den vinnande avdelning Bäcken.

Grattis till vinsten! Berätta lite kort om er förskola och avdelningen Bäcken.
Vi är en förskola med 8 avdelningar, 4 yngre avdelningar och 3 äldre avdelningar och en 5 års avdelning (Bäcken). Förskolan ligger i en naturskön miljö. I Osby kommun jobbar vi mot en likvärdig förskola för alla och vår fokus ligger på språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. ”Alla ska bli en god läsare”. I vår kommun har vi 2 SKUA-utvecklare som driver arbetet framåt. På Bäcken har vi 27 barn, varav några flerspråkiga barn. Vårt prioriterade mål från läroplanen som vi har arbetet mot det här läsåret har varit, ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation”. Vi har använt oss av olika metoder i undervisningen för att nå vårt mål och Polyglutt har varit en del av det. Vi har sett en utveckling på hur barnen vågar uttrycka sig mer, ju längre vi har arbetat med sagorna och repeterat dem. Detta tycker vi har varit en bra metod för att barn ska kunna våga uttrycka sina åsikter. Detta har gett så många andra bra effekter, utöver den viktiga högläsningen.

Ni vann med er motivering till Bajskorv. Har det alltid varit en favoritbok bland barnen?
Bajskorven har varit favoritboken hos de allra flesta från första början och den har blivit lyssnad på många gånger

Hur arbetade ni med Förskolebarnens litteraturpris?
Vi har projicerat böckerna när vi har lyssnat på dem. Barnen har sedan fått berätta om innehållet i sagan och sedan argumentera vad de tyckte om boken. Vi har läst tre böcker i taget och därefter har barnen fått rösta på den som de tyckte var bäst, detta upprepades tills de hade lyssnat på alla böcker. I nästa steg så fick de lyssna om på två böckerna som möte varandra och där efter fick de rösta igen. Detta upprepades tills vi hade 3 som gick till finalen. För att skapa de bästa förutsättningar för samtal så har vi delat in barnen i mindre grupper. Vi har haft samtliga böcker uppsatta med QR koder på väggen så barnen själva har kunnat scanna av sagorna när de har velat lyssna.

Vad ska ni göra med vinstpengarna?
Vi tänker tillföra nytt sagomaterial till vårt bibliotek och något språkutvecklande material till vår 5 års grupp.

img_1906-1024×768

Relaterade nyheter

Prova gratis!

Signa upp dig här för att prova på tjänsten.