"Låt eleverna läsa vad de vill!

En faktabok, en serietidning,

en bok som är ”för svår”

eller att läsa om en bok de redan läst – låt dem."

 

Jonna Bruce är skolbibliotekarie på Hammarkullsskolan i Göteborg. Hon är utbildad bibliotekarie sedan 2021, samma år började hon arbeta heltid som skolbibliotekarie.

Hon träffar alla klasser på både grundskolan och anpassad grundskola en gång i veckan och har olika läsfrämjande projekt så som högläsning, boksamtal och författarbesök. Hon arbetar även med källor och information såväl analogt som digitalt.

Du har arbetat med digital läsning utifrån tjänsten Polylino utifrån ett boktrailerprojekt. Hur har den processen sett ut? 

Jag startar upp början av höstterminen med ett nästan helt digitalt läsprojekt tillsammans med årskurs 2 på grundskolan där lärarna ansvarar för att dela in klassen i grupper om ca 3-5 elever. Varje grupp arbetar sen med en och samma bok under hela projektet. Urvalet av litteratur baseras på tre aspekter: boken ska vara lättläst, den ska finnas som analog bok i skolbiblioteket och den ska finnas på Polylino. Eleverna läser sedan böckerna digitalt i Polylino på sina iPads, de elever som behöver ”läslyssna” gör det. Parallellt skriver de också digitala läsloggar där de kortfattat ska beskriva vad boken handlar om, vad den heter, vad de tycker om boken samt varför de tycker att någon kompis ska läsa boken. I biblioteket presenterar jag projektet genom att gå igenom vad en trailer är och syftet med en sådan och sen har jag workshops där vi går igenom iMovie.

Efter några veckors läsning och läsloggsskrivning har eleverna kommit fram till ett manus med vad de vill säga på sin boktrailer samt vem/vilka som ska prata och vem som ska regissera och filma och då är det dags för inspelning. I biblioteket har jag en green screen som eleverna spelar in framför. Trailern ska avslutas med att boken finns att låna i skolbiblioteket och att den även går att läsa på Polylino. När filmerna är inspelade med samtliga grupper återstår redigering av filmen i iMovie där eleverna kan lägga till bakgrundsbilder, flytta olika sekvenser, de kan lägga till bakgrundsmusik och/eller ljudeffekter. Filmerna ska sedan visas för övriga klasser i årskurs 1.

På Hammarkullsskolan har ni många elever med annat modersmål än svenska. Hur arbetar du med just flerspråkighet i din undervisning?

Jag brukar ha ett tillfälle i uppstarten av höstterminen med årskurs 1 där jag går igenom språkhyllorna på Polylino, hur de kan söka efter sitt modersmål och läsa en bok med svensk text och samtidigt lyssna på boken på sitt modersmål. Detta går jag också igenom med vårdnadshavarna under det första mötet för terminen och uppmuntrar dem att använda detta hemma. Beroende på hur utbudet av översatta böcker ser ut i de olika läsprojekten jag driver så brukar jag också visa de böcker som finns på olika språk i skolbiblioteket. Arbetar vi i grupper ser jag och mina lärarkollegor till att grupperna är bra fördelade med elever som har kommit långt i sin läsning med de som kanske behöver lite mer stöttning och på så vis leder det till kooperativt lärande. Jag samarbetar också tätt med Skolbibliotekscentralen här i Göteborg som har en stor mångspråksdepå där vi kan få låna böcker till skolbiblioteket. En annan sak både lärarna och jag brukar uppmana eleverna att göra är att ”spökläsa”. Det innebär helt enkelt att eleverna som inte ännu kan läsa kan titta på bilderna i en bok och utifrån dem själva förutspå berättelsen eller hitta på egna berättelser muntligt!

Hur samarbetar du med övriga lärare på skolan kring olika läsprojekt?

Jag håller fortfarande på och testar mig fram lite med olika projekt men nu finns det på mitt initiativ en årsplanering för skolbiblioteket som knyter an till övriga ämnen, främst svenska och SO-ämnena. Men det är uteslutande jag som initierar ett läsprojekt och planerar upp det grovt och sedan presenterar jag det för lärarna men oftast driver jag hela projektet under mina bibliotekslektioner eller så läser lärarna i klassrummet och vi har samtal och/eller aktiviteter kopplade till boken i biblioteket. Nu har jag exempelvis initierat ett läsprojekt kring Astrid Lindgren och ALMA-pristagare och då jobbar jag med allt från fakta, högläsning, bibliotekskunnighet och olika genrer i biblioteket och lärarna jobbar parallellt i klassrummet med högläsning, pyssel, samtal och dylikt.

Som skolbibliotikarie, har du något tips på hur man kan skapa en god läslust hos eleverna och inspirera till fortsatt läsning?

Låt eleverna läsa vad de vill! En faktabok, en serietidning, en bok som är ”för svår” eller att läsa om en bok de redan läst – låt dem. Om eleverna gärna vill låna böcker som jag vet att de bara bläddrar i för att titta på bilderna brukar jag uppmana dem att låna en bok till som de tränar på sin läsning med och det vill de alltid.

Intervju_jonna_skolbib

Relaterade nyheter

Prova gratis i 30 dagar!

Nyfiken på att testa någon av våra tjänster?