Hej Anders, du jobbar på Thoren Framtid. Berätta lite mer om din roll och ert arbete
Jag arbetar som verksamhetsutvecklare med ansvar för grundskolorna inom Thoren Framtid. Kärnan i mitt uppdrag utgår ifrån att arbeta för en större likvärdighet inom våra skolor, operativt så sker det genom en rad olika projekt, generella och riktade insatser. Ett oerhört viktigt projekt för oss är elevernas läsning, och framförallt att hitta nycklar för att motivera till läsning.

Polylino skapar goda förutsättningar att arbeta med inspirerande litteratur
Vi är en organisation med stor geografisk och sociokulturell spridning, för att vi ska nå de mål vi eftersträvar med en likvärdig undervisning, och likvärdiga förutsättningar, så behöver vi litteratur i såväl tryckt som digital form som är tillgänglig och anpassad för samtliga. Polylino är ett av de verktyg som vi valt att satsa på. Genom att vi tillgängliggör digital litteratur för samtliga skolenheter inom Thoren Framtid så skapar vi goda förutsättningar för såväl personal som elever att aktivt kunna jobba med relevant och inspirerande litteratur.

Vi har idag ca 3600 elever och att på ett enkelt och tillgängligt sätt kunna förse dem med ett stort urval av kvalitetssäkrad och anpassad litteratur var en viktig pusselbit i beslutet att teckna avtal med ILT avseende Polylino.

Vi vill ge eleven möjlighet att ta till sig av text på olika sätt
Jag vet att våra elever uppskattar anpassningarna i form av ljud, text och bild. Även läsförståelsefrågorna är något som våra elever upplever som positivt. Från lärarhåll ser jag att lärarhandledningen fyller en viktig funktion i form av stöd och inspiration. Dessutom upplever jag att våra lärare på ett lättare sätt får in läsningen i vardagen i och med att digitala tjänster ständigt finns tillgängliga för våra elever, lärare och vårdnadshavare.

Tre konkreta tips till någon som ännu inte införskaffat Polylino till sin verksamhet
Jag tycker det är väldigt viktigt att göra en analys av sin verksamhet, utifrån analysen kan man sedan formulera målsättningar med elevernas läsning. Vi vill arbeta för en större likvärdighet, tillgång och åtkomst. Då får vi utgå från vart vi står idag, och formulera vart vi vill. De målen tar vi sedan med oss in i diskussioner med förlag och tjänsteleverantörer, för att på så sätt få skräddarsytt stöd utifrån våra behov.

Thoren_intervju

Relaterade nyheter

Prova gratis i 30 dagar!

Nyfiken på att testa någon av våra tjänster?