Kort och koncist om hur man tillämpar PYS-paragrafen vid betygssättning och provsituationer. Britta Lindberg Larsson, specialpedagog vid Ängkärrskolan - Sveriges enda skola enbart för elever med dyslexi - upplyser oss om utmaningar och möjligheter med den relativt svårtolkade PYS-paragrafen för dyslektiker. Ett måste för alla lärare oavsett ämne!

Relaterade nyheter

Prova gratis!

Signa upp dig här för att prova på tjänsten.