Polylino

Stärker elevens läsning!

Polylino främjar läsengagemang, läsförståelse, utvecklar elevens läsflyt och stärker modersmålet och flerspråkigheten. Polylino inkluderar alla elever!

Tillsammans med Polylino kan eleverna dyka in i tusentals böcker, på flera olika sätt. Idag använder över 600 000 elever Polylino. 

Prova gratis 

Boka ett möte 

Polylino_ipad_skärm

Använd Polylino i undervisningen

Ikon_bok

Över 7000 böcker

Klassen får riktigt bra böcker med ljud, bild och text anpassade för F-9

ikon_jordglob

Över 70 språk

Samma bok är inläst på många språk. Vilka språk talas i ditt klassrum?

Ikon_penna

Handledning av Barbro Westlund

Är baserad på vetenskaplig grund för att främja elevens läsförmåga och läsengagemang

Ikon_penna

Läsförståelseuppgifter

Många böcker har läsförståelseuppgifter eller lärarhandledning kopplat till böckerna

Ikon_mobil

Fungerar på flera enheter

Använd lärplatta, webb, mobil eller storbildsskärm, bläddra enskilt eller tillsammans.

Ikon_bok

Textmedföljning

Är användbart då eleven får använda både ögon och öron när hen läser. Det går även att ställa in läshastighet  i uppläsningen av boken.

liggande_åtta_Polylino_ny

Ger läsglädje och lyfter läsförståelsen

Polylino främjar läsengagemang, läsförståelse, läsflyt, utveckling av modersmål och flerspråkighet. Medlyssning, gemensam läsning eller enskild läsning – tillsammans med Polylino kan eleverna dyka in i tusentals böcker, på flera olika sätt. Dessutom har en mängd böcker läsförståelsefrågor och handledningar.

Smarta rekommendationer

Ger lärare möjlighet att individualisera. Polylino utvecklas ständigt för att underlätta för lärare och elever att ta nästa steg i läsutvecklingen!

Se film över utvecklingen i Polylino 

Barbro Westlunds handledning – främja elevens läsförmåga och läsengagemang

I Polylino ingår en handledning skriven av Barbro Westlund. Barbro är lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) vid Stockholms universitet och har arbetat som klasslärare i skola i över 25 år. Hon är dessutom en uppskattad föreläsare och framstående forskare inom läs- och skriv.

Handledningen går att ta del av via tjänsten.

Barbro_Westlund

Prova gratis i 30 dagar

Skapa ditt konto gratis och stärk elevens läsning redan idag! 

Läslyft_webb

Läslyft med Polylino 

Väck elevernas läsintresse

Marie Trapp och Katrin Olsson har tillsammans tagit fram lärmodulen Läslyft med Polylino. De vill guida dig och dina kollegor genom ett kollegialt lärande kring läsning utifrån Barbro Westlunds handledning och texterna i Polylino.

Du får ta del av en lärmodul baserad på Barbros handledning som varvar inläsning, diskussioner, workshops och lektionstips. 

Läs mer 

Använd Polylino i klassrummet 

 

Redo för nästa steg? Vi hjälper dig!

Få hjälp i beslutsprocessen. Vi finns här för dig!

Kontakta oss via Therése Wistedt

Har du frågor? Många av svaren hittar du i vår support 

 

Pris 

Kommuntest

Hur fungerar en demoperiod?

När du har skapat ditt konto hittar du guider och tips om hur du använder appen på vår supportsida

Till supportsidan

Prova Polylino gratis i 30 dagar

Skapa ditt konto gratis och stärk elevernas läsning med Polylino!