Trovy

Utveckla elevernas läsning och kunskap med engagerande texter

Ett brett urval av artiklar på svenska och engelska från välkända tidskrifter och magasin, som är perfekta för elever i högstadiet och gymnasiet. Dessa artiklar täcker en mängd olika ämnen, från historia och vetenskap till aktuella händelser och populärkultur. Genom att använda autentiska texter kan du hjälpa eleverna att utveckla sina språkkunskaper och öka deras intresse för ämnen de tycker om. Trovy utmanar elevernas läsförmåga och främjar deras förmåga att tolka och analysera sakprosa.

Prova gratis

 

Kopia av Kopia av therese signbild
Diagram_Ny Trovy_Texttyper
Diagram_Ämnen

Vill din kommun testa Trovy?

Låter det här som något för din kommun? Var då med i vårt kommuntest! Kommuntestet består av en längre demoperiod och vi har löpande och nära kontakt under tiden. Alla skolor i kommunen får inloggningsuppgifter, ni utbildas i tjänsten och vi erbjuder en utvärdering – allt för att beslutet ska bli lätt. Ta kontakt med Therése Wistedt.

Detta ingår i testpaketet:

  • Alla skolor i kommunen får tillgång till Trovy under perioden
  • Vi hjälper er få ut så mycket som möjligt av testperioden, bl.a. med hjälp av utbildningar i tjänsten
  • Om ni önskar gör vi tillsammans en utvärdering.

Jag vill veta mer om kommuntest för Trovy

 

Trovy fördjupar och adderar perspektiv

Med den breda variationen av texter och artiklar som Trovy erbjuder, finns det något för alla! Arbetet med att stärka elevers läsförståelse bör finns med som en röd tråd i undervisningen i alla ämnen. Genom Trovy får varje lärare ett verktyg för att stärka elevernas förmåga att förstå och bearbeta sakprosatexter och ger eleverna goda strategier för kunskapsinhämtning.

Låt dina elever få den där extra utmaningen de behöver genom att låta dem läsa fördjupande artiklar om det aktuella temat. Skillnaden i läsnivåer i Trovy möjliggör differentierad undervisning, där eleverna kan läsa texter som passar deras individuella behov och nivåer. Genom att arbeta med läsförståelsestrategier kan eleverna analysera och jämföra olika texttyper för att få en djupare förståelse och får möjlighet att utveckla sina förmågor. I tjänsten finns även en lärarguide där du som lärare kan inspireras och få handfasta tips på hur du kan ta in Trovy i ditt klassrum.

Det är ett tidskrävande arbete att hitta aktuella, relevanta och intresseväckande texter inom all ämnesundervisning. Läromedel bidrar med en stabil grund, och genom Trovy kan perspektiv breddas, fördjupas och ges möjlighet att bygga på varje elevs intressen. Med Trovy får eleverna möjlighet att utforska och utforma sin egen åsikt genom att undersöka olika vinklar på ämnet. Där till får skolan ett verktyg att undervisa om källkritik som en naturlig del av den ordinarie ämnesundervisning.

 

Anpassa för hela klassen:

  • olika läsnivåer
  • inläst ljud och textmedföljning
  • ålderskategorier
  • valbar färg, font och textstorlek.
Artikel Trovy
Trovy – förlagsloggor – sep-23

Tidskrifter i Trovy 

 

I Trovy finns artiklar från dessa tidskrifter och det tillkommer fler och fler hela tiden. Arkivet innehåller både nya och äldre artiklar. Vi arbetar kontinuerligt med att lägga in nya artiklar från många nya tidskrifter. 

Redo för nästa steg? Vi hjälper dig!

 

Ta kontakt med Therése Wistedt för mer information

Har du frågor? Många av svaren hittar du i vår support

Prova Trovy gratis i 30 dagar

Skapa ditt konto gratis och påbörja din resa