Lukulumo är en mycket populär bilderbokstjänst på finskspråkiga förskolor i Finland. Svenskspråkiga förskolor i Finland använder också sin systertjänst Polyglutt. Svenskspråkiga daghemmet i Esbo upptäckte värdet av att erbjuda barnen sommarläsning med hjälp av Polyglutt Home Access för att stärka elevernas nyfikenhet och för att även inkludera vårdnadshavare i den viktiga läsningen. Vi intervjuade ett daghem i Esbo.

Läslust för flerspråkiga barn – ger Polyglutt det?

När barn ges möjlighet att få använda alla sina språkliga resurser vill barnets alla språk utvecklas. Med rätt stöd och stimulering vill barn som är flerspråkiga utveckla både sitt modersmål och undervisningsspråk. Just detta är Polyglutts flerspråkiga böcker mycket lämpliga för.

 

Modersmål och svenska – hur stödjer de varandra?

Jag anser att Polyglutt som är en digital boktjänst även är lämplig att använda på svenska, barnet kan läslyssna på sitt eget språk och på det sättet också utveckla sitt eget språk, sin läslust och sina läsfärdigheter.

 

Hur använder du Polyglutt och vilka funktioner är bäst?

Användningen av tjänsten Polyglutt är mycket smidig och enkel. Särskilt under perioden med distansundervisning då fungerar böcker i Polyglutt jättebra båda när eleverna ska läsa på egen hand och till att läsa tillsammans via skärmen. För mig som är hemspråkslärare är det en stor bonus med så många böcker på olika språk både i texten och inläst.

 

Hur jobbar ni med barnen, hur gör ni konkret?

Man kan läsa samma bok på olika språk, lyssna på andra språk medan man läser på svenska. Man kan lära sig ord på olika språk, och bekanta sig med andra alfabet. Barn med olika språk kan läsa samma bok. Polyglutts böcker fungerar bra båda som högläsningsböcker och för att läsa själv.

 

Massor av böcker i appen, väcker det läslust hos era barn?

Helt klart! Därför ska vi vuxna säkra att det alltid finns böcker tillgänglig för barnen. Böcker och litteratur i alla formar bör finnas överallt i barnens omgivning, det är ett sätt att stimulera läslusten.

 

Läs mer om Polyglutt >>