Toisessa osassa ILT Talks podcast-sarjaamme puhutaan digitalisaatiosta esikoulussa ja koulussa.

Susanne Kjällander on  filosofian tohtori didaktiikassa ja vanhempi luennoitsija Tukholman yliopiston lasten ja nuorten tieteen laitoksella. Susanne on tutkinut lasten oppimista digitaalisissa oppimisympäristöissä yli 15 vuoden ajan. Podcastissa käsitellään esikoulun ja koulun digitalisaatiota. Esillä olevia aiheita ovat lukemisen ja opetuksen yksilöllistyminen. Susanne puhuu myös siitä, kuinka tärkeää on opettaa lapsia jo varhaisessa vaiheessa käyttämään digitaalisia työkaluja.

Susannea haastattelee ILT Education -konsernin toimitusjohtaja, Jakob Skogholm. Keskustelu käydään englanniksi. Hyviä kuunteluhetkiä!