Miten kehittää oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoa? Pohjois-Suomalainen koulu lähti kokeilemaan Lukulumoa luku- ja kirjoitustaidon kehittämisen tueksi ja innostui siitä niin, että koulu otti sen käyttöön pysyvästi. Digitaalista kirjapalvelua on nyt käytetty kyseisessä koulussa syksystä 2021 lähtien lukemisen tukemiseen monella eri tavalla. Pyysimme koulun henkilökuntaa kertomaan lisää!

Tässä opettajien mietteitä ja parhaimmat vinkit Lukulumon käyttöön:

1. Mikä sai teidät hankkimaan Lukulumon?

Halu kehittää ja monipuolistaa oppilaiden mahdollisuutta lukea. Haluamme myös kouluna tukea koteja lukemisen harjoittelussa vapaa-aikana. Aikaisemmat kokemukset Lukulumosta ja sen innostavasta tavasta motivoida lapsia olivat myös todella hyvät.

 

2. Miten olette käyttäneet Lukulumoa?

Alussa käyttö oli lähinnä sitä, että lapset keskittyisivät käyttämään Lukulumoa lukemisen ja kirjoittamisen kehittämiseen vapaa-ajalla. Hiljalleen siirryimme käyttämään sitä myös opetusmateriaalina, esim. ympissä ja tietenkin äikässä. Pääpaino 1.luokalla on ennen kaikkea lukemisessa ja sanavaraston laajentamisessa.

S2-opetuksessa Lukulumoa on käytetty suomen kielen sanojen monipuolistamiseen ja niiden tulkintaan.

Alakoulussa Lukulumoa voisi muutenkin vuosi vuodelta aina vain monipuolistaa, esim. kirjojen/kuvakirjojen tekemisessä, monipuolisemmin opetusmateriaalin käyttönä, lukemisen jatkuvana tukena, materiaalien sijoituspaikkana, luetun ymmärtämisessa jne.

 

3. Mitä opetussuunnitelman perusteiden osa-alueita voitte työstää Lukulumon avulla?

Opetussuunnitelman mukaan vuosiluokilla 1-2 tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä yhteistyössä kotien kanssa. Tähän tehtävään Lukulumo on konkreettinen väline. Lisäksi Lukulumo vastaa oppimisympäristöön kohdistuviin vaatimuksiin, sen avulla voi muun muassa monipuolistaa teksti- ja kieliympäristöä tarjoamalla oppilaille kiinnostavaa ja monimuotoista kirjallisuutta teknologiaa hyödyntäen.

Lukulumo tukee ops:n tavoitteista esimerkiksi oppilaan kielen ja mielikuvituksen kehittämistä, innostaa oppilasta lukutaidon oppimiseen, tekstien ymmärtämiseen ja niiden tulkintaan, auttaa oppilasta oman lukemisensa tarkkailussa, vahvistaa oppilaan sana- ja käsitevarastoa, sekä antaa oppilaalle kokemuksia erilaisista tekstilajeista (esim. kertomus, satu, runo ja tietoteksti). Lisäksi Lukulumo mahdollistaa oppilaille yhteisiä tekstikokemuksia, jolloin kuuntelu- tai lukukokemuksesta tulee yhteisöllinen ja vuorovaikutuksellinen tapahtuma. Lukulumo vahvistaa myös oppilaan kielitietoisuutta.

 

4. Lukulumo on täysin digitaalinen kirjapalvelu ja sen yksi uniikeista ominaisuuksista on monikielisyys – kirjoja voi kuunnella
omalla äidinkielellä samalla kun muut lukevat sitä vaikkapa suomeksi. Miten näette sen tukevan monikielisten lasten kielellistä kehitystä?

Lukulumo on monikielisille oppilaille innostava palvelu. Se edistää aidosti yhdenvertaisuutta ja antaa mahdollisuuden toteuttaa kieli- ja kulttuurisensitiivistä opetusta. Lukulumon avulla voidaan tukea oppilaan omakielisyyttä ja vahvistaa hänen oman äidinkielensä kehittämistä, myös niiden oppilaiden osalta, joita oman äidinkielen opetus ei saavuta.

Lukulumon monipuolinen teostarjonta antaa erinomaiset mahdollisuudet oppilaiden eriyttämiseen. Palvelusta löytyy eritasoisille kielenoppijoille luettavaa tai kuunneltavaa, ja taitojen kehittyessä Lukulumosta löytyy myös vaivattomasti sopivia tekstejä.

Koska oppilas voi lukea teosta sekä omalla äidinkielellään että oppimisen kohdekielellä, kehittää se kohdekielen sanaston oppimista. Kahden kielen käyttäminen saman teoksen lukemisessa tai kuuntelussa altistaa oppilasta kielitietoisesti; oppilas voi esimerkiksi tehdä havaintoja molempien kielten rakenteista ja ilmaisutavoista.

 

5. Mitä hyötyä Lukulumosta on opetuksessa?

Lukulumo tuo opetukseen nykyaikaisen ja innostavan tavan tutustua lukemisen maailmaan. Se motivoi kaikenlaisia oppilaita rauhoittumaan ja keskittymään tarinaan. Varsinkin tekstinseuranta -ominaisuus edesauttaa lukemisen harjoittelussa.

 

6. Mitä hyötyä Lukulumosta on henkilökunnalle?

Toivottavasti Lukulumo toisi opettajille enemmän halua monipuolistaa ja kehittää omaa opetustaan sekä motivoisi lapsia koulunkäyntiin. Toimintakulttuurin muutos on koulujen suurin haaste.

 

7. Mitä muita hyviä puolia näette Lukulumossa?

Lukulumo toimii erittäin motivoivana ympäristönä oppimisvaikeuksisille tai tunne-elämässä haasteellisille oppilaille.

 

8. Miten itse käyttö sujuu teillä?

Hyvin, nopeasti, sujuvasti ja helposti.

 

9. Mitä lapset/oppilaat ovat mieltä Lukulumosta?

Vanhemmat ovat kehuneet tätä ihan valtavasti. Monessa perheessä useat sisarukset kuuntelevat yhdessä iltaisin Lukulumoa. Eräällä oppilaalla on  tunne-elämässä ja koulun käynnissä paljon haasteita, ja hänen isänsä kertoi taannoin, että Lukulumosta lapsi tykkää paljon ja kuuntelee aina, vaikka äikkä ei muuten kiinnosta.

Ohessa lasten suoria kommentteja:

  • Mahtavia kirjoja!
  • Mahtava kun lukee niin voi kääntää niitä sivuja!
  • Mahtava kun on Lasse-Maijat!
  • Helppo käyttää.
  • Siellä ei oo jänniä kirjoja.
  • Sieltä löytyy hauskoja kirjoja.
  • On hyviä kirjoja.
  • Kiva kun voi kuunnella kirjoja.
  • Hyvä kun voidaan koulussakin käyttää.

 

10. Mitkä ovat Lukulumon parhaimmat ominaisuudet?

Yksinkertaisuus, tekninen helppous ja selkeys.

 

11. Entä millaista toimintaa Lukulumon pohjalta voi lähteä kehittämään?

Monenlaista. Näihin onkin tullut jo vastauksia aikaisemmissa kohdissa.

 

12. Muita ajatuksia digitaalisuudesta ja/tai Lukulumosta?

Hyvä alku, jota ehdottomasti voisi kehittää myös eteenpäin. Lisäksi toivomme vieläkin laajempaa ja monipuolisempaa kirjavalikoimaa.

 

Kokeile Lukulumon kouluversiota maksutta 30 päivää! >>

Muita haastatteluja

Pysy ajan tasalla uutisista ja tapahtumistamme!

Haluatko pysyä ajan tasalla uutisistamme, käyttövinkeistä, hauskoista kilpailuista ja hyödyllisistä materiaaleista sekä tapahtumistamme? Tilaa uutiskirjeemme!