manabua-kasitteet-koulutyossa-1200-600-copy-1024×512

ILT-Blogi: Käsitteet – koulutyön kulmakivet ja työkalut

ILT-blogi julkaisee muun muassa koulutukseen, lukemiseen ja monikielisyyteen liittyviä tekstejä. Oletko alan ammattilainen ja tahdot tehdä yhteistyötä kanssamme artikkelin, blogin tai vaikkapa podcastin muodossa? Ota yhteyttä markkinoinnista vastaavaamme Nina Hiltuseen, nina.hiltunen@ilteducation.com

Mitä lähdekritiikki tarkoittaa, mistä kasvihuoneilmiössä on kyse ja mitä mustat aukot oikeastaan ovat?

Vastaavanlaiset käsitteet, jotka kuvaavat erilaisia ilmiöitä ja tapahtumaketjuja, ovat akateemisen kielitaidon kulmakiviä. Akateemisen kielitaidon kehittyminen vie aikaa ja jatkuu läpi elämän. Sen perusta valetaan koulussa. Kielitaidon karttumisen ja kasvavan sanavaraston avulla ymmärrämme maailmaa entistä paremmin.

Käsitteet voivat toimia myös eräänlaisina oppimisen työkaluina. Ne voivat antaa oppilaille ennakko-osaamista uuden oppiainekokonaisuuden sisällöstä, ja niitä voidaan käyttää sekä vanhan kertaamiseen että uuden tiedon haltuun ottoon. Käsitteiden ymmärtäminen nopeuttaa uusien asioiden oppimista.

Käsitteiden oppiminen ja hallinta ei ole ongelmatonta. Toisin kuin arkikieli, akateeminen kieli koostuu suurilta osin ainekohtaisista sanoista ja käsitteistä, joihin oppilaat eivät törmää missään muualla. Tämä asettaa suuria vaatimuksia oppilaille; varsinkin monikielisille oppilaille, joiden on omaksuttava sisällöt myös uudella kielellä.

Miten voimme tukea oppilaita uusien käsitteiden oppimisessa?
Käsitteiden työstämiseen on useita oppimisstrategioita. Käsitteiden merkityksen syvemmän ymmärtämisen saavuttamiseksi on tärkeää aktivoida oppilaat. Oppilaat voivat esimerkiksi selittää käsitteen omin sanoin, muodostaa lauseita, joissa käsitettä käytetään, keksiä useampia esimerkkejä siitä, miten käsitettä voi käyttää ja kuulustella sanoja itseltään.

Visuaalinen tuki helpottaa uusien käsitteiden oppimista. Tuki voi olla kuvia ja videoita, jotka selittävät asioiden suhteita toisiinsa, prosesseja tai muuta, jota voi olla vaikea ilmaista tekstin keinoin. Kuvatuki vahvistaa, selkeyttää, konkretisoi ja voi antaa oppilaalle useampia väyliä ymmärrykseen. Oppilaille, joilla on kielellinen erityistarve, kuvatuki on usein korvaamatonta.

Eri kouluaineiden tiedekielen oppiminen on haaste kaikille oppilaille, mutta erityisesti monikielisille oppilaille. Heille on tärkeää oppia käsitteet sekä äidinkielellään että koulussa käytettävällä kielellä. Monikielisyystutkimus alleviivaa tällaisen limittäiskielisyyden tärkeyttä.

 

Miksi Manabua?
Käsitteet ovat siis sekä kulmakiviä että työvälineitä opintiellämme. Siksi käsitteet ovat Manabuan ydin. Keskeiset oppiainetermit selitetään videoissa kertojaäänen, kuvien ja tekstin avulla. Oppilaat saavat visuaalista tukea oppimiseensa autenttisten videopätkien, animaatioiden, symbolien ja erilaisten infograafien muodossa. Käsitesanastot ja tietovisat syventävät ymmärrystä ja lujittavat uuden tiedon omaksumista. Manabuan videoiden eri kieliversiot toimivat tukena monikielisille oppilaille.

Loimme Manabuan, koska tahdomme tukea kaikkia oppilaita ja opettajia yhdessä koulutyön keskeisimmässä osassa – käsitteiden haltuun otossa.

 

Anna Karlsson

Kirjoittaja on entinen luokanopettaja, joka toimii nykyään Manabua- ja Begreppa-tuoteperheen pedagogisena kehittäjänä.

Muita blogeja

Kokeile maksutta 30 päivää!

Haluatko kokeilla jotakin palveluistamme?.