Polyglutt Home Access 

Ge barnen möjlighet att ta med böckerna hem

För att skapa läslust, bidra till ökad läsning och stimulera samtal om böckerna i hemmet finns tilläggstjänsten Polyglutt Home Access för förskolan. Home Access blir en brygga mellan hemmet och förskolan, där du som pedagog har möjlighet att dela böcker med vårdnadshavarna.

Få hjälp i beslutsprocessen. Vi finns här för dig!

Kontakta oss

 

Som privatperson kan du själv köpa Polyglutt till ditt barn, läs mer om Polyglutt Family. 

service-hero

Det här är Polyglutt Home Access:

Namnlös design (14)

En tilläggstjänst för förskolan och kommunen

Med Polyglutt Home Access ger ni barnen tillgång till tusentals böcker att läslyssna på hemma 

Ikon_bok

Ett konto för vårdnadshavare

Fler barn får tillgång till bra litteratur hemma. Pedagogen kan lättare arbeta aktivt tillsammans med vårdnadshavarna vars barn behöver extra stöd i sin språkutveckling

ikon_jordglob

Böcker inlästa på över 70 språk

Ger barnen tillgång till böcker på sitt modersmål. Inklusive TAKK och Teckenspråk. 

Ikon_mobil

Fungerar på flera enheter

Använd lärplatta, webb, mobil eller storbildsskärm, bläddra enskilt eller tillsammans.

Ikon_Bokylla

Bokhyllor

Som pedagog kan du dela bokhylla med vårdnadshavarna. Barnen kan läsa de böcker ni arbetar med även i hemmet och vårdnadshavarna blir delaktiga i barnens aktiviteter på förskolan.

4 anledningar till varför ni ska jobba med Polyglutt Home Access 

 

  • Alla har rätt till en likvärdig utbildning: Tillgång till bra litteratur och läsning hemma ser olika ut för alla barn. Med Polyglutt Home Access kan de ta med läsningen hem. Dessutom får de en chans att träna på sitt modersmål hemma. 
  • Ordförråd - Aktiv läsning: Vi vet hur viktigt det är att läsa tillsammans med barnen för att ge dem ett gott ordförråd. Kan vi läsa tillsammans med barnen både i hemmet och på förskolan gynnar det deras framtida språkutveckling något enormt då vi vet att barnen behöver minst 50.000 ord i sitt ordförråd för att hänga med i dagens samhälle (Ingar Lundberg)
  • Modersmål och flerspråkighet: I Polyglutt kan ni läslyssna på upp till 70 olika språk inkl. TAKK och teckenspråk. Det är en fantastisk möjlighet att läsa både på svenska men också på sitt modersmål för att få en god utveckling i det svenska språket. 
  • Låt läsaktiviteten fortsätta hemma. Polyglutt Home Access är en fin brygga mellan förskolan och hem då barnen kan fortsätta sitt läslyssnande tillsammans med sina föräldrar och återberätta händelser och detaljer ur bokens innehåll. Det skapar en fin gemenskap.

Vill du ge barnen på er förskola tillgång till bra litteratur hemma? 

Kontakta oss och vi bokar in ett möte!

Hur kan man arbeta med

Home Access

Se den korta videon där personal från Milstensgårdens förskola berättar om fördelarna med Home Access och hur de arbetar med tilläggstjänsten tillsammans med vårdnadshavarna. 

”Polyglutt har i många avseenden varit en garant för möjliggörandet att dagligen möta alla barns språk. Den har även i hög grad bidragit till den flerspråkiga norm som idag existerar på förskolan. Där alla språk och alla barn är lika mycket värda.”

Fredric Gieth

Rektor, Milstensgårdens förskola

Redo för nästa steg? Vi hjälper dig!

Få hjälp i beslutsprocessen. Vi finns här för dig!

Kontakta oss via Therése Wistedt

Har du frågor? Många av svaren hittar du i vår support