Tillgänglighet för ILT Educations webbtjänster och appar

Sedan september 2019 behöver Sveriges myndigheter redogöra för tillgängligheten för sina webbplatser och appar. Detta beskrivs i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att de kommuner som använder ILT Educations webbtjänster och appar behöver kunna beskriva tillgängligheten för kommunens användare. 

ILT Education står bakom webbtjänsterna app.begreppa.se, app.polylino.se, app.polyglutt.se och app.ilteducation.se samt apparna Polylino, Polyglutt och Fonologia. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda dessa och det här dokumentet beskriver hur tjänsterna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tillgängligheten är god jämfört med andra liknande webbplatser med tillhörande appar, men vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ILT Educations webbtjänster eller appar som inte är tillgängligt för dig, kan du som elev eller vårdnadshavare meddela din ansvariga lärare eller mentor på skolan. Om du arbetar i kommunen kan du kontakta din lokalt ILT Education-ansvarige på skolan, eller centralt på kommunen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Det kan du göra på samma sätt som ovan. Som elev eller vårdnadshavare kan du meddela din ansvariga lärare eller mentor på skolan. Om du arbetar i kommunen kan du kontakta din lokalt ILT Education-ansvarige på skolan, eller centralt på kommunen.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur kommunen hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

ILT Education digitala tjänster tillhandahålls av en offentlig aktör. Då samtliga webbtjänster och appar har funnits sen före den 22 september 2020 undantas dessa från lagen om tillgänglighet. Men det är ändå självklart viktigt för oss att samtliga tjänster har en god tillgänglighet och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra dessa. 

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

För webbtjänsterna app.begreppa.se, app.polylino.se, app.polyglutt.se och app.ilteducation.se Problem vid användning med nedsatt synförmåga eller utan synförmåga
  • Vissa element på sidorna har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.11 (AA)]
  • Vissa sidor anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen utan att viss information eller funktionalitet går förlorad. [WCAG 1.4.10 (AA)]
  • Viss funktionalitet är inte tillgängligt via ett gränssnitt för tangentbord [WCAG 2.1.1 (A)]
För apparna Polylino, Polyglutt och Fonologia:
Problem vid användning med nedsatt synförmåga
  • Vissa element har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.11 (AA)]
  • Vid förändring av textstorlek kan vissa sidor visas sämre och viss funktionalitet gå förlorad. [WCAG 1.4.4 (AA), WCAG 1.4.8 (AAA)]
  • Skärmens yta nyttjas inte då ändring av orientering inte är möjlig [WCAG 1.3.4 (AA)]

Hur vi testat webbplatsen och apparna

Vi har gjort en självskattning av ILT Educations webbtjänster och appar. 

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda ILT Educations tjänster. Därför jobbar vi kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för ILT Educations olika verktyg. Vi gör förbättringarna i den ordning vi bedömer som bäst för alla användare. Utvärdering sker löpande genom W3C:s rekommenderade verktyg för analys av olika aspekter i tillgänglighetsdirektivet. 

Senaste bedömningen gjordes den 14 december 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 december 2022.