Allbry – header..

ILt education är återförsäljare av Allbry

Allbry – Elevhälsa på elevens vis

ILT Education och Allbry är samarbetspartners för alla elevers rätt att må bra. Målet är att alla elever ska klara skolan. En grundläggande förutsättning är att de kan utföra sina studier. Så är tyvärr inte alltid fallet. Allbrys tjänst för stärkt digifysisk elevhälsa ska förändra det.

Kommuner som använder Allbry får hjälp både med förebyggande, åtgärdande arbete och uppföljning av elevhälsan. Dessutom är appen och det digitala verktyget utformad så alla parter stöttar elever att må så bra som möjligt – på elevernas eget vis. 

 

Nu erbjuder vi kommuntest i 60 dagar! 

 

Boka en demo!

Allbry produktsida
Allbry – Tempen

Varför Allbry?

För att det ska vara lätt att få hjälp när man mår dåligt i skolan. Allbry är ett förebyggande, åtgärdande och uppföljande verktyg för elevhälsan. Allbry ger en möjlighet att arbeta proaktivt genom att vara ett elevsäkert, lättanvänt och effektivt verktyg.

Att arbeta som kurator ska vara enkelt och i Allbrys plattform får kuratorn möjlighet att chatta och samtala med sina elever digitalt eller boka in ett möte för ett fysiskt samtal. När både elever och kuratorer kan initiera och följa upp samtal blir det enklare att hjälpa fler elever. För att undvika administration har Allbry infört snabbrapporter och minnesanteckningar som är ett snabbt sätt för kuratorn att förmedla sina känslor från elevsamtalen.

Elever – vuxna – kommunen

Det ska vara lätt att få hjälp när man mår dåligt i skolan. Chatta med kuratorn, ha digitalmöte och boka tid för att träffas live. Det gör eleven med några knapptryck i Allbrys app.

Vuxna behöver samarbeta för elevens bästa; kurator, lärare, föräldrar, rektor. Samtidigt gäller GDPR och all kommunikation måste skydda eleven. Det säkras i det digitala verktyget bakom Allbrys app.

Kommuner ska följa resultat för elevhälsan. De behöver hårda fakta på mjuka frågor; något som ofta saknas hos elevhälsan i Sverige. Överblick, analys och rapportering skapas i Allbry.

Allbry finns idag på över 85 skolor och i 5 kommuner över hela landet. Alla elever har rätt att må bra!

 

 

 

Allbry – 7
Allbry – 13

Kuratorer i samverkan

Det är kommunens alla kuratorer som använder Allbrys digitala verktyg; bokar på och av besök, har digitala möten, samlar in data med några knapptryck. Tillsammans skapar ni underlag för rätt förebyggande insatser i kommunens skolor. Allt för att era elever ska må bra.

Behöver ni förstärkning har Allbry ett nätverk ni kan anlita. Hos Allbry arbetar kuratorer från och över hela landet. Era extra kollegor:

  • har en socionomexamen
  • har minst ett års yrkeserfarenhet
  • brinner för att skapa förutsättningar för psykisk hälsa.

Från norr till söder – hör av dig nu!

Hej, jag heter Rebecka Björhn och är country manager på ILT Education i Sverige. Jag och mina medarbetare ser fram emot att berätta mer om Allbry för dig, och ser vilka behov ni har i er kommun och på era skolor.

Kontakta mig idag!

rebecka.bjorhn@ilteducation.com eller tel: 073-696 66 40.

 

Stärk elevhälsan nu!

Rebecka webb 2

Redo för nästa steg?

Vi hjälper dig gärna om du har några frågor.

Har du frågor? Kontakta oss!