polyglutt_logo_webb

Boksamtal i Polyglutt

Nu utvecklar vi Polyglutt till att bli ett ännu mer pedagogiskt verktyg i förskolan – vi introducerar Boksamtal i tjänsten!

Högläsning och textsamtal är grundpelare i barns tidiga läs- och språkutveckling och i vårt arbete för att stötta pedagogerna i deras arbete med litteratur i förskolan så har vi tagit fram boksamtalsmaterial.

I läroplanen står det:
”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.”
(Lpfö 18) Skolverket, 2018, s. 8

Under ett boksamtal fördjupas läsupplevelsen när barnen får uttrycka sina tankar och ta del av andras tolkningar. Det stärker barnens förmåga att se och acceptera saker ur andras perspektiv och att våga uttala sina egna tankar. Boksamtal ger ökat bokintresse och skapar en läsande gemenskap. I ett boksamtal finns det inget facit. Barnens tolkningar är det viktiga och står i centrum för samtalet.

 

Bilder_till_hemsida_boksamtal
Materialet består av fyra olika delar. Du hittar materialet genom att välja en bok och trycka på boksamtalsikonen.
  • Om boksamtal - en kort text med tips och saker att tänka på inför och under ett boksamtal.
  • Generella grundfrågor - frågor som fungerar till (nästan) alla böcker.
  • Bokspecifika frågor - förslag på frågor baserade på specifika titlar.
  • Betydelsebärande ord - till de böckerna med bokspecifika frågor har vi även valt ut ord som kan vara aktuella att lyfta vid behov för att öka förståelsen.
Maria_H

Inspirationsfilmer med Maria Heimer om boksamtal

Vi har spelat in kortare inspirationsfilmer om boksamtal tillsammans med Maria Heimer. Hon är författare, föreläsare och ingår i Förskoleforums expertpanel och svarar på frågor om barnlitteratur, berättande och högläsning. Se gärna dem!

 

Film om boksamtal

 

Film om grundläggandefrågor

 

 

Prova Polyglutt gratis

Skapa ditt konto gratis och påbörja din resa för att uppleva bokmagi