11 November 2021

Online, 15.30

Välkommen på en inspirerande digital föreläsning med Annika Andersson och ILT!

Universitetslektor Annika Andersson ger oss en viktig inblick i hur hjärnan fungerar vid (andra-)språkinlärning. Daniel Olvondahl från ILT introducerar Begreppa och ger bra tips om hur man kan arbeta med tjänsten.

Föreläsningen är kostnadsfri och sker via Zoom. Här är länken till webinariet: https://us02web.zoom.us/j/82102784126

begreppa-event2-1024×682-1

Mer om Annikas föreläsning:

Lärare oavsett skolform är allmänt kända för att vara idé-maskiner vad gäller att utveckla olika metoder för att förbättra barn och elevers inlärning. Däremot saknar många lärare en förståelse för och kunskap om varför olika metoder fungerar bättre än andra och när olika
metoder kan förväntas att fungera bättre eller sämre.

Här förmedlas baskunskap om hur hjärnan fungerar. Speciellt kommer vi att prata om hur hjärnan fungerar vid språkinlärning och hur andraspråksinlärning utvecklas mer generellt. På detta vis kommer sanningar och myter kring språkinlärning och hjärna presenteras och diskuteras med lyssnarna genom bland annat Kahoot. (Ni som inte känner till Kahoot behöver inte oroa er över det nu, det lär ni er snabbt när vi ses.) Dessutom kommer kunskaper om hur hjärnan fungerar vid inlärning av språk relateras till arbetet i skola och förskola.

I föreläsningen kommer det även att framgå hur modersmålsundervisning stöttar andraspråksinlärningen av svenska. Vi kommer därför även beröra vad man som lärare och förskollärare kan göra när man inte har tillgång till modersmålslärare i verksamheten.

Annika Andersson är universitetslektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniverstitet i Växjö. Hon arbetade som förskollärare i Sverige innan hon doktorerade i psykologi med kognitiv neurologisk inriktning i USA. Hennes fokus som förskollärare och som forskare ligger på språkinlärning, specifikt andraspråksinlärning. Hon har forskat på både barns och vuxnas andraspråksinlärning genom att undersöka hur hjärnan bearbetar ett första- och ett andraspråk. Vid Linnéuniversitetet utbildar hon lärare för alla åldrar (förskola t.o.m. gymnasium), lärare i svenska som andraspråk (SvA) och lärare i svenska för invandrare (Sfi) i språkinlärning.

Relaterade nyheter

Prova gratis!

Signa upp dig här för att prova på tjänsten.