Inlästa Läromedel och lättläst

Inlästa Läromedel 

Har du önskemål om ett läromedel du vill få inläst?
Du som har tillgång till vår tjänst Inlästa Läromedel är välkommen att lämna önskemål på inläsning av läromedel samt övrig litteratur som används i undervisningen.

Fyll i formuläret så gör vi vårt bästa för att den snart ska finnas hos er.

I detta formulär kan du lämna önskemål om inläsning. Om boken läses in är det helt kostnadsfritt för er, men däremot finns vissa kriterier för vilka böcker vi läser in. Vi tar gärna emot önskemål om vilka läromedel och språk vi bör göra Läromedelsguider på. Dessa ligger sedan till grund för prioritering av framtida produktioner.

Vi utgår från följande kriterier vid urval:

  • att ett läromedel är obligatoriskt i ämnesundervisningen
  • att ett läromedel önskas av ett flertal skolor
  • att den skönlitteratur som önskas inläst är obligatorisk.

Önskemål om inläsning kan behöva avslås:

  • om boken inte finns att tillgå för inläsning
  • om boken har utgått ur förlagets sortiment
  • om en senare upplaga av boken redan finns inläst
  • om boken till största delen består av bilder eller sakregister/tabellregister.

Om vi inte har avtal med ett förlag för att producera en bok finns ändå möjligheten att läsa in boken som talbok för elever som har talboksrättigheter. När ett läromedel uppfyller kriterier för inläsning som talbok behöver boken skickas till oss inför produktion. Retur av boken i ursprungligt skick kan inte alltid garanteras då boken kan behöva bearbetas inför produktionen.Varje upplaga av en publikation har ett unikt nummer, ett ISBN. ISBN står för International standard book number. Detta nummer behöver vi för att kunna identifiera det läromedel du önskar inläst.

Redo för nästa steg?

Vi hjälper dig gärna om du har några frågor.

Har du frågor? Kontakta oss!

Hur fungerar en demoperiod?

När du startat din provperiod hittar du värdefulla guider och tips via vår supportsida.

Till supportsidan

Kan jag skapa ett konto för alla elever?

När du startat din provperiod hittar du värdefulla guider och tips via vår supportsida.

Till supportsidan

 

Hur använder jag appen?

När du startat din provperiod hittar du värdefulla guider och tips via vår supportsida.

Till supportsidan

Prova Inlästa Läromedel gratis i 30 dagar

Skapa ditt konto gratis och påbörja er resa med Inlästa Läromedel