Vi ställde några frågor till Ulrica Grane Elisson, förstelärare på Ullvi skola i Leksands kommun. Inspireras av läsprojektet på Ullvi skola, läs även om hur de tänker kring läskondition, lässtrategier och vad deras målbild och vision är. 

Ulrica har ett försteläraruppdrag med inriktning på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete. Hon jobbar även halvtid som digitaliseringsutvecklare för grundskolan i kommunen. Där är hennes roll att pedagogiskt skapa förutsättningar för likvärdighet i klassrummet men även för pedagogerna i deras utveckling.

Berätta lite kort om initiativet till läsprojektet med Polylino som ni startat upp:

Vi har sedan i januari jobbat med hur vi kan skapa läsfrämjande aktiviteter under vårt kollegiala jobb och läste under våren Barbro Westlunds bok Aktiv läskraft. Vi ser att vi har flera elever i åk 5-6 som egentligen är goda läsare men de har alldeles för dålig läskondition och det finns inte någon naturlig läslust. Vi har ofta en gemensam bok som vi läser som start på dagen och det är vanligt att det är ”Läs en film bok”. Vi läser boken under ett visst antal veckor för att sedan se filmen och göra en bok/filmanalys. Eleverna får även svara på frågor varje vecka kopplat till de kapitel som de har läst. Vi såg att detta inte räckte till och när vi lyfte läsvanor på elevernas utvecklingssamtal så såg vi att vi har få elever som läser hemma. För att få in en större läsmängd under veckan bestämde vi att vi skulle börja med bokcirkel. Vi är en liten skola med ett väl fungerade skolbibliotek men vi har inga gruppläsningsböcker så vi började att fundera hur vi skulle lösa detta på enklaste sätt och kom då fram till att Polylino, som vi har i hela kommunen, hade det utbud av böcker vi behövde. Dessa kommer ju alla elever åt på ett enkelt sätt via sin Chromebooks.

Konkret berätta hur går ni tillväga, hur har ni lagt upp arbetet med detta

Det går till på så sätt att eleverna en lektion i veckan sitter tillsammans i mindre grupper och diskuterar utifrån den gemensamma bok man läser i gruppen och frågor man har svarat på innan. Detta förbereder man hemma som en läsläxa. När gruppen har gått igenom sina svar som de har skrivit på frågorna läser de högt tillsammans på kommande veckas kapitel så att alla har en start på det de ska göra hemma till kommande vecka.

Vi använder oss av böcker i Polylino för att kunna ha ett brett utbud, men också för att kunna använda oss av de färdiga läsförståelsefrågorna som finns där. Vi använder dels de frågorna vid de gemensamma samtalen men vi pedagoger går också runt till grupperna och ställer andra frågor för att eleverna ska få diskutera fler frågor på djupet.

För att få i gång läslusten och börja träna upp läskonditionen läser vi lite kortare böcker. Målet med detta jobb är att alla ska utveckla sin läsning, bygga upp lästrategier, utveckla sin läsförståelse och öka sin läskondition.

Just nu har vi temat spänning på vår bokcirkel eftersom läslovet hade den inriktningen. Vi har valt ut ca 20 böcker med det temat och lagt i en bokhylla vi har delat med eleverna. Det som är gemensamt för alla böckerna förutom temat är att alla har uppgifter med läsförståelsefrågor. Eleverna är delaktiga i valet av böcker och varje grupp väljer den bok de vill läsa. Vi startar alltid när det är en ny bok med att eleverna tittar på framsidan och förutspår vad den ska handla om och sedan läser de även ”baksidestexten” tillsammans.

Vad tycker eleverna om det

Eleverna gillar att de får välja böcker själv, även om det är ur en begränsad mängd. De gillar även att de får läsa högt för varandra och diskutera kring olika frågor. En del elever tycker det är enklare att läsa ur en bok men eftersom vi har Chromebooks och skärmen är ok i storlek har vi hjälpt dem att ställa in så att de får lite större text så att det ska kännas lättare. De elever som behöver lyssnar på sin bok när de läser hemma vilket de uppskattar.

Vad hoppas ni på för resultat

Målet med detta jobb är att alla ska utveckla sin läsning, bygga upp lästrategier, utveckla sin läsförståelse och öka sin läskondition. Vi ser att vi redan har ökat elevernas läslust och många är mycket mer positiva till att läsa när det är tid för egen läsning i böcker de lånat på skolbiblioteket. Vi upplever också att läskonditionen ökat och att eleverna orkar läsa längre stunder. Detta ser vi framför allt när eleverna läser den gemensamma boken på morgonen. Vi har också fler elever som idag väljer att läsa boken i stället för att lyssna på den. Vi hoppas också på att allt jobb ska utveckla elevernas läsförståelse

Tre tips till andra som vill börja jobba med Polylino med sina elever

Börja med att läsa bok högt tillsammans där ni visar boken via projektorn. Det kan många gånger vara bra att man som lärare läser högt för då är det lättare att stanna upp och ställa frågor.

Om man delar på enheter som iPads kan det vara lättare att eleverna loggar in med gruppkod. Våra yngre elever jobbar på det sättet och det underlättar. Då kan de även logga in på gruppkoden när de är på fritids och fortsätta att läsa/lyssna där.

Att skapa bokhyllor som eleverna kan använda sig av när de ska välja, begränsar utbudet som är enormt stort för eleverna. Det bli lättare för dem att hitta böcker som är väl anpassade för sin nivå.

Relaterade nyheter

Prova gratis i 30 dagar!

Nyfiken på att testa någon av våra tjänster?