Möt läraren Sara Cronholm

Sara Cronholm är mellanstadieläraren som använder både Begreppa och Polylino som hjälpmedel i sitt klassrum. ILT Educations Implementation Manager, Frida Skogstad, fick följa med henne på arbetet en dag och se hur och på vilket sätt Sara använder tjänsterna. Superkul!

Sara, berätta lite om dig själv: 
Jag blev färdig lärare 2002. Då började jag arbeta som högstadielärare. Jag är behörig i ämnena SO, Svenska och Engelska. Efter jag hade jobbat några år så blev det mammaledighet. Sen fick jag förfrågan om att börja på mellanstadiet och där har jag blivit kvar, länge. Jag tycker det är en fantastisk rolig ålder att få följa! Först när de kommer som lågstadiebarn och sen när de lämnar som tonåringar. Den resan är fantastisk! Får du igång en bra undervisning, goda relationer med både elever och vårdnadshavare då kan man skapa skolmagi under de här åren. Det finns en kunskapspepp och en iver att lära sig nya saker. Man börjar också ta in omvärlden och vad som händer. Det är en jätterolig ålder att undervisa i.

Sara Cronholm begreppa

Hur ser du på digitaliseringen i skolan? 
Jag tror absolut man skall arbeta digitalt men med det sagt så ska vi även hålla i våra fysiska läromedel och jobba med texter, papper och penna. Det finns jättemycket som talar för att vi inte ska släppa det helt. Tyvärr är det så att i svensk skola så kommer de här “trenderna” som man hakar på, och då är det bara det som gäller. Det känns som att vissa kommuner har haft “digitalisering” som ledord och “här har vi slopat läromedel och kör allting digitalt”. De tror jag inte på. Men jag tror att det är jätteviktigt att vi för in det mer och mer för det är det eleverna kommer jobba med sen. Så det ena utesluter absolut inte det andra. 

När jag arbetar utifrån Begreppa märker jag hur mycket det hjälper eleverna att få det visuella stödet. Vi pratar ofta om att arbeta med bildstöd i skolan och bildstöd innebär inte bara att vi ska sätta upp bilder till dagens schema utan bildstöd handlar om att ge de här begreppen och stoffet en innebörd. Att illustrera det via bild och media.


Hur kan din undervisning se ut när du arbetar med Begreppa/Polylino?

Begreppa: 
Här fokuserar vi på att repetera begreppen. Men jag använder det också utifrån den pedagogiska modellen flippat klassrum. Jag har fått mycket bra respons från föräldrar som kollar på filmerna tillsammans med sina barn hemma. När vi har kollat på en film i Begreppa tar vi ofta upp texten efteråt. Läser igenom den tillsammans på smartboarden och tar ut begreppen ihop. Sedan får eleverna sätta sig två och två och förklara begreppen för varandra. Jag har även en ny elev från Ukraina i klassen och det är fantastiskt att även hon kan få ta del av filmer på Ukrainska i Begreppa.

Polylino
Polylino innehåller så många bra barn- och ungdomsböcker. Klassiker såsom Anne Frank och Tordyveln flyger i skymningen, men också nyare böcker, till exempel Nattkorpen och novellsamlingar såsom Iskalla skuggor, är kanon att använda i läsundervisningen. Och självfallet även faktatexterna! En gedigen samling texter att använda till de ack så viktiga textsamtalen. 

Vi hade äran att få hit Barbro Westlund till vår skola. Hon berättade då om lärarhandledningen och tog upp olika lässtrategier. Att tillsammans ta sig igenom texterna och dessa strategier. Läsförståelse är en komplex mekanism. Men att då kunna använda Polylino tillsammans med klassen på en smartboard gör det hela enklare. Att kunna läsa mellan raderna och att göra referenser. “Här ser vi texten, vad är det som tyder att flickan här skulle vara så upprörd?” Vi letar tillsammans i texten. “Vad betyder det här?” “markerade ögonbryn”. Att vi tillsammans tar oss an texten på smartboarden. Jag brukar nästan aldrig lämna eleverna själva med texten utan vi börjar i helklass och sedan kan de få avsluta genom att läsa slutet själva. Polylino är kanonbra när man skall jobba med lässtrategier! Jag kan också stanna upp, ringa in ord, ställa frågor som “Vad använder denna författaren för ord för skapa denna stämningen?” Och så ringar vi in orden tillsammans. 
Även om jag har jobbat länge så är det himla skönt att ha det här handfasta materialet som man får i Barbro Westlunds handledning. Som till exempel att arbeta utifrån modellen Storyface.

Alla elever ska nå en likvärdig utbildning. Hur tänker du kring likvärdig utbildning? 
Bredda basen. Vi har elever med behov av särskilt stöd och de måste jobba med speciella anpassningar. Jag menar på att vi måste jobba med anpassningar för hela gruppen. Jag bedriver samma undervisning för alla elever i mitt klassrum. Det går då jag alltid har bildstöd och jobbar med gemensam textläsning och stödstrukturer i alla mina ämnen.

Vi jobbar tillsammans och lär av varandra. Då blir det mycket mer likvärdigt. Att arbeta utifrån cirkelmodellen och att hela tiden modellera. Jag kunde själv känna när jag gick i skolan att man förväntades kunna allt. Jag brukar hela tiden förmedla att vi är här för att lära oss saker och att lära oss av varandra. Det här gör vi tillsammans och jag ska vi hur man gör. 

Fantastiskt! Stort tack Sara för att du ville berätta om och visa ditt arbete!

Relaterade nyheter

Prova gratis!

Signa upp dig här för att prova på tjänsten.