Nu utvecklar vi Polyglutt till att bli ett ännu mer pedagogiskt verktyg i förskolan – vi introducerar Boksamtal i tjänsten!

Högläsning och textsamtal är grundpelare i barns tidiga läs- och språkutveckling och i vårt arbete för att stötta pedagogerna i deras arbete med litteratur i förskolan så har vi tagit fram boksamtals-material.

I läroplanen står det:

”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.”
(Lpfö 18) Skolverket, 2018, s. 8

Efter sommaren kommer vi erbjuda inspirerande material riktade till pedagoger för att lättare komma igång med att arbeta med boksamtal i förskolan.

Under ett boksamtal fördjupas läsupplevelsen när barnen får uttrycka sina tankar och ta del av andras tolkningar. Det stärker barnens förmåga att se och acceptera saker ur andras perspektiv och att våga uttala sina egna tankar. Boksamtal ger ökat bokintresse och skapar en läsande gemenskap. I ett boksamtal finns det inget facit. Barnens tolkningar är det viktiga och står i centrum för samtalet.

Materialet består av fyra olika delar.

  • Om boksamtal - en kort text med tips och saker att tänka på inför och under ett boksamtal.
  • Generella grundfrågor - frågor som fungerar till (nästan) alla böcker.
  • Bokspecifika frågor - förslag på frågor baserade på specifika titlar.
  • Betydelsebärande ord - till de böckerna med bokspecifika frågor har vi även valt ut ord som kan vara aktuella att lyfta vid behov för att öka förståelsen.

Picture of an animated grownup reading to children in a sofa.

Relaterade nyheter

Prova gratis i 30 dagar!

Nyfiken på att testa någon av våra tjänster?